CJC032 Czech Literature 1895-1945

Faculty of Arts
Autumn 2016
Extent and Intensity
2/0/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Miroslav Balaštík, Ph.D. (lecturer)
doc. Mgr. Petr Bubeníček, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Michal Fránek, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Jan Křeček (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.
Department of Czech Literature - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Eva Zachová
Supplier department: Department of Czech Literature - Faculty of Arts
Timetable
Thu 12:30–14:05 U37
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 100 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 1/100, only registered: 0/100, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/100
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Lectures are devoted to selected significant issues of Czech literature from the era of fin de siecle to the year of 1945. It is focused on activities of influential literary groups and personalities, such as Czech modern movement, group around the periodical Moderní revue, Catholic modern movement, generation of ravers or pre-war generation, avant-garde groups of poetists and surrealists, Karel Čapek and other representants of pragmatism and relativism and spiritual authors (predominatly catholic). Czech literature is interpreted in the context of literature abroad and of other arts. Regular attention is devoted to recent comments on these issues.
After finishing this course students:
- understand and explain literary development in the broader cultural and social context;
- work with information on literary movements and tendencies, groups and significant personalities that formed this development;
- are familiar with assessment of literature in that time;
- are familiar with later ones and in scholar interpretations.
Syllabus
 • úvodní hodina
 • D. Tureček: Realismus
 • D. Tureček: Dekadence
 • D. Tureček: Symbolismus
 • M. Fránek: F. X. Šalda a literární kritika na přelomu století
 • P. Bubeníček: Expresionismus
 • P. Bubeníček: Bratři Čapkové
 • P. Bubeníček: Próza ve dvacátých a třicátých letech I.
 • P. Bubeníček: Próza ve dvacátých a třicátých letech II.
 • M. Balaštík: Poetismus
 • M. Balaštík: Surrealismus
 • P. Bubeníček: Poezie Františka Halase
 • test
Literature
  required literature
 • PAPOUŠEK, Vladimír. Dějiny nové moderny : česká literatura v letech 1905-1923. Vyd. 1. Praha: Academia, 2010. 627 s. ISBN 9788020017925. info
 • MED, Jaroslav. Od skepse k naději : studie a úvahy o české literatuře. 1. vyd. Svitavy: Trinitas, 2006. 245 s. ISBN 8086885046. info
 • LEHÁR, Jan. Česká literatura od počátků k dnešku. 2., dopl. vyd. Praha: Lidové noviny, 2004. 1078 s. ISBN 80-7106-308-8. info
 • PUTNA, Martin C. Česká katolická literatura v evropském kontextu 1848-1918. Vyd. 1. Praha: Torst, 1998. 801 s. ISBN 80-7215-059-6. info
 • Dějiny české literatury. Edited by Jan Mukařovský. 1. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1995. 714 s. ISBN 80-85865-48-3. info
 • NOVÁK, Jan Václav and Arne NOVÁK. Přehledné dějiny literatury české : od nejstarších dob až po naše dny. 4. přeprac. a rozš. vyd. V Brně: Atlantis, 1995. 1804 s. ISBN 8071081051. info
  not specified
 • Heslář české avantgardy : estetické koncepty a proměny uměleckých postupů v letech 1908-1958. Edited by Josef Vojvodík - Jan Wiendl. Vyd. 1. Praha: Togga, 2011. 477 s. ISBN 9788087258569. info
 • PAPOUŠEK, Vladimír. Gravitace avantgard : imaginace a řeč avantgard v českých literárních textech první poloviny dvacátého století. 1. vyd. Praha: Akropolis, 2007. 144 s. ISBN 9788086903521. info
 • URBAN, Otto M. V barvách chorobných : idea dekadence a umění v českých zemích 1880-1914. Translated by Barbara Day - David Chirico. Praha: Obecní dům, 2006. 409 s. ISBN 8086300722. info
 • Expresionismus. Edited by Norbert Wolf - Uta Grosenick, Translated by Vladimír Čadský. V Praze: Slovart, 2005. 95 s. ISBN 8072096591. info
 • MED, Jaroslav. Spisovatelé ve stínu. Vyd. 2., rozš., v Portále. Praha: Portál, 2004. 237 s. ISBN 8071789399. info
 • POLÁČEK, Karel. Karel Poláček a divadlo :terezínské období, vzpomínky, poláčkovské kalendárium. Edited by Jan Tydlitát - Zdeněk Karel Slabý. Vyd. v tomto celku 1. Rychnov nad Kněžnou: Albert, 2002. 314 s. ISBN 80-7326-012-3. info
 • ČORNEJ, Petr. Česká literatura na předělu století. 2. upr. vyd. Jinočany: H & H, 2001. 303 s. ISBN 808602282X. info
 • Zajatci hvězd a snů : katolická moderna a její časopis Nový život : (1896-1907) : [výstava v Moravské galerii v Brně, Pražákův palác (11.5.2000 - 13.8.2000)]. Edited by Roman Musil - Aleš Filip, Photo by Irena Armutidisová. Vyd. 1. [Praha]: Argo, 2000. 458 s. : i. ISBN 80-7203-262-3. info
 • Moderní revue :1894-1925. Vyd. 1. Praha: Torst, 1995. 396 s. ISBN 80-85639-63-7. info
 • GALÍK, Josef. Panorama české literatury :(literární dějiny od počátků do současnosti). Edited by Lubomír Machala - Eduard Petrů. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 1994. 547 s. ISBN 80-85839-04-0. info
 • DOLEŽEL, Lubomír. Narativní způsoby v české literatuře. Praha: Český spisovatel, 1993. ISBN 80-202-0418-0. info
 • CHALUPECKÝ, Jindřich. Expresionisté :Richard Weiner, Jakub Deml, Ladislav Klíma, podivný Hašek. [Praha]: Torst, 1992. 200 s. ISBN 80-85639-00-9. info
 • OPELÍK, Jiří. Josef Čapek. Praha: Melantrich, 1980. info
 • KOŽMÍN, Zdeněk. Styl Vančurovy prózy. V Brně: Universita J.E. Purkyně, 1968. info
 • BRABEC, Jiří. Dějiny české literatury. 3, Literatura druhé poloviny devatenáctného století. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1961. 631 s. info
Teaching methods
lectures, reading
Assessment methods
Assessment: written examination.
Students studying other subjects can specify these conditions with the teachers to get the credits.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
Information on completion of the course: Doporučená přednáška souvisí se seminářem Čes. lit. 1. pol. 20. stol. pro Bc. Předmět je povinně volitelný pro studující jednooborové bohemistiky.
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Autumn 1998, Autumn 1999, Autumn 2000, Autumn 2001, Autumn 2002, Autumn 2003, Autumn 2004, Autumn 2005, Autumn 2006, Autumn 2007, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019, Autumn 2020.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2016, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2016/CJC032