CJC039 Czech Literature of the 19th Century

Faculty of Arts
Spring 2018
Extent and Intensity
2/0/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Michal Fránek, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Zuzana Urválková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.
Department of Czech Literature and Library Studies - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Eva Zachová
Supplier department: Department of Czech Literature and Library Studies - Faculty of Arts
Timetable
Mon 12:30–14:05 U32
Prerequisites (in Czech)
CJA004 Úvod do st. lit. - sem.
CJC020 Úvod do studia literatury
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 100 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 8/100, only registered: 0/100, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/100
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives
These lectures are devoted to literature of the era of National revival and literature of the second half of the 19th century. It is an elementary course which introduces the first century of modern Czech literature with regards to its position in European (including Czech) history and culture and with regards to its immanent character. Regular attention is devoted to present comments on these issues. Correlation between encyclopedic knowledge and interpretations of literary works is emphasized.
At the end of the course students should be able to:
- understand specific features of the Czech literature of 19th century;
- to use its genre system;
- to compare it with the model of the modern literature.
Syllabus
 • dr. Fránek: This part of the lecture will be devoted to the key discourse formations of Czech literature in the 19th century (Classicism, Romanticism, Realism and Parnassianism) using synoptic-pulsative model of lecture on Czech literary history in the 19th century.
 • dr. Urválková: Lectures by professor Tureček will be completed by this part of lectures using interpretations of selected Czech literary works of the 19th century. We will focus on the specific features of Czech literature of National Revival period on the background European literary development; periodization, its function and its disputability in literary-historical syntheses and syncretism of period movements and tendencies (Baroque, Classicism, Romantism, Biedermeier and Realism). Formation of Revival myths, stereotypes and autostereotypes and their meanings in literary and cultural history of the 19th century will be also taken into account.
Literature
  required literature
 • LEHÁR, Jan. Česká literatura od počátků k dnešku. 2., dopl. vyd. Praha: Lidové noviny, 2004. 1078 s. ISBN 80-7106-308-8. info
 • Haman, Aleš. Trvání v proměně. 1. vyd. V Praze : Arsci, 2007. 370s. ISBN 978-80-86078-71-7.
  recommended literature
 • JEŘÁBEK, Dušan. Česká literatura od konce národního obrození do roku 1918. Vyd. 2. přeprac. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 95 s. ISBN 8021007028. info
 • MACURA, Vladimír. Znamení zrodu :české národní obrození jako kulturní typ. 2., rozšíř. vyd., v H&H 1. Jinočany: H & H, 1995. 264 s., [8. ISBN 80-85787-74-1. info
 • VODIČKA, Felix. Počátky krásné prózy novočeské :příspěvek k literárním dějinám doby Jungmannovy. Vyd. 1. Praha: H & H, 1994. 366 s. ISBN 80-85787-62-8. info
 • JANÁČKOVÁ, Jaroslava. Román mezi modernami : studie z historické poetiky. Praha: Československý spisovatel, 1989. info
 • Lexikon teorie literatury a kultury : koncepce / osobnosti / základní pojmy. Edited by Ansgar Nünning - Jiří Trávníček - Jiří Holý, Translated by Al. Vydání první. Brno: Host, 2006. 912 stran. ISBN 8072941704. info
  not specified
 • Československá akademie věd (Praha : 1952-1992). Ústav pro česko. Dějiny české literatury. 2, Literatura národního obrození. Edited by Felix Vodička, Edited by Karel Dvořák. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1960. 684 s. info
 • BRABEC, Jiří [literární histori. Dějiny české literatury. 3, Literatura druhé poloviny devatenáctého století. Edited by Miloš Pohorský. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1961. 631 s. info
 • NOVÁK, Jan Václav and Arne NOVÁK. Přehledné dějiny literatury české : od nejstarších dob až po naše dny. 4. přeprac. a rozš. vyd. V Brně: Atlantis, 1995. 1804 s. ISBN 8071081051. info
 • Akademie věd České republiky (Praha). Ústav pro českou a světovo. Lexikon české literatury : osobnosti, díla, instituce. 1, A-G. Edited by Vladimír Forst. Vyd. 1. Praha: Academia, 1985. 900 s. info
 • Lexikon české literatury : osobnosti, díla, instituce. Edited by Vladimír Forst. Vyd. 1. Praha: Academia, 1993. s. 597-137. ISBN 8020003452. info
 • Lexikon české literatury : osobnosti, díla, instituce. Edited by Vladimír Forst. Vyd. 1. Praha: Academia, 1993. s. 597-137. ISBN 8020003452. info
 • Lexikon české literatury : osobnosti, díla, instituce. 3, M-Ř. Sv. I, M-O. Edited by Jiří Opelík. Vyd. 1. Praha: Academia, 2000. 728 s. ISBN 80-200-0708-31. info
 • Lexikon české literatury : osobnosti, díla, instituce. 4/I, II. S-Ž. Edited by Jiří Opelík. Vyd. 1. Praha : Academia, 2008. 2400 s. ISBN: 978-80-200-1572-3.
 • GALÍK, Josef. Panorama české literatury :(literární dějiny od počátků do současnosti). Edited by Lubomír Machala - Eduard Petrů. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 1994. 547 s. ISBN 80-85839-04-0. info
 • HAMAN, Aleš. Česká literatura 19. století a evropský kontext. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita, 1999. 182 s. ISBN 80-7082-548-0. info
 • HRBATA, Zdeněk and Martin PROCHÁZKA. Romantismus a romantismy : pojmy, proudy, kontexty. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2005. 417 s. ISBN 8024610604. info
 • Biedermeier : umění a kultura v českých zemích 1814-1848. Edited by Radim Vondráček. V Praze: Uměleckoprůmyslové museum, 2008. 527 s. ISBN 9788086990453. info
 • WELLEK, René. Koncepty literární vědy. Vyd. tohoto souboru 1. Jinočany: H&H, 2005. 229 s. ISBN 80731903707. info
 • TUREČEK, Dalibor. České literární romantično : synopticko-pulzační model kulturního jevu. Vyd. 1. Brno: Host, 2012. 342 s. ISBN 9788072947331. info
Teaching methods
Lectures.
Assessment methods
The lectures will be concluded by a e-learning-written test.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
General note: Kurs souvisí se seminářem CJA008 Č. lit. 19. st.
Teacher's information
https://elf.phil.muni.cz/elf2/course/view.php?id=3609
The course is also listed under the following terms Autumn 1998, Spring 2000, Spring 2001, Spring 2002, Spring 2003, Spring 2004, Spring 2005, Spring 2006, Spring 2007, Spring 2008, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2019.
 • Enrolment Statistics (Spring 2018, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2018/CJC039