CJCC03 Czech orthography from the perspective of a speaker L2 I

Faculty of Arts
Autumn 2020
Extent and Intensity
0/2/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
PhDr. Eva Rusínová (lecturer)
PhDr. Jarmila Vojtová, Ph.D. (lecturer)
PhDr. Lea Vyskočilová (lecturer)
Guaranteed by
PhDr. Jarmila Vojtová, Ph.D.
Department of Czech Language - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Zuzana Muchová
Supplier department: Division of Czech for Foreigners - Department of Czech Language - Faculty of Arts
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Familiarisation with orthography norms (1993). Presentation of codification guide. Harmonisation of spoken and written language (B2 level in CEFR) and improving it to C1 level in CEFR.
Learning outcomes
The student is able to:
- find orthographical mistakes in texts; - justify their decisions in solving orthographical problems;
- verify correctness in codification and normative guides;
- compare the analysed orthographical problems with orthographic norms in their own language;
- use the acquired knowledge in written expression (essay, see CJCC05) and in writing a paper on the joint basis of the subjects Czech language and literature.
Syllabus
 • Practicing and strengthening writing:
 • 1. I/y after soft, hard and ambiguous consonants (enumerated words, noun, adjective and verb endings).
 • 2. Diacritics.
 • 3. Ú/ů/u in Czech and foreign words.
 • Newly analysed orthographical features:
 • 4. Prepositions s – z.
 • 5. Prefixes s-/z-/vz-.
 • 6. Writing bě/bje – pě – vě/vje – mě/mně.
 • 7. Consonant groups.
Literature
 • Dodatek ke školnímu vydání Pravidel českého pravopisu z roku 1993 (Obsaž.) : Pravidla českého pravopisu : školní vydání [Pansofia, 1996]. info
 • J. Holub. Čeština jako cizí jazyk - úroveň B2. MŠMT. UK - Ústav bohemistických studií Praha, 2005
 • Nový encyklopedický slovník češtiny. Edited by Petr Karlík - Marek Nekula - Jana Pleskalová. První vydání. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2016. Strana 110. ISBN 9788074224829. info
 • Akademická příručka českého jazyka. Edited by Markéta Pravdová - Ivana Svobodová. Vydání 1., Praha 2014, dot. Praha: Academia, 2014. 533 stran. ISBN 9788020023278. info
 • ŠTÍCHA, František a kol. Akademická gramatika spisovné češtiny. 1. vyd. Praha: Academia, 2013. 974 pp. ISBN 978-80-200-2205-9. info
 • Jsme v češtině doma? Edited by Markéta Pravdová. Vyd. 1. Praha: Academia, 2012. 200 s. ISBN 9788020021465. info
 • GREPL, Miroslav. Příruční mluvnice češtiny. Edited by Petr Karlík - Marek Nekula - Zdenka Rusínová. Vyd. 2., opr. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2012. 799 s. ISBN 9788071066248. info
 • Editor a text : úvod do praktické textologie. Edited by Jiří Flaišman - Michal Kosák - Rudolf Havel - Břetislav Štorek. Vyd. 2. Praha: Paseka, 2006. 182 s. ISBN 8071856533. info
 • DOLEJŠÍ, Pavel. Základní pravopisné jevy a pravopisná pravidla s podrobným výkladem českého pravopisu : a navíc 240 pravopisných cvičení a diktátů zaměřených na psaní i/í a y/ý po souhláskách tvrdých, měkkých a obojetných (s klíčem). 3., rozš. a upr. vyd. Humpolec: Pavel Dolejší, 2006. 177 s. ISBN 8086480801. info
 • Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Edited by Josef Filipec. 4. vyd. Praha: Academia, 2005. 647 s. ISBN 978-80-200-1446-7. info
 • ČERNÁ, Anna. Na co se nás často ptáte : [ze zkušenosti jazykové poradny]. 1. vyd. Praha: Scientia, 2002. 168 s. ISBN 80-7183-260-X. info
 • ŠANTROCHOVÁ, Alena, Milada BURIÁNKOVÁ and Zdeněk HAMPL. Diktáty a cvičení z českého jazyka. 1. vydání. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 1998. 159 stran. ISBN 8072350102. info
 • Textová cvičebnice českého jazyka : pro zahraniční studenty. Edited by Alena Trnková. 4., přeprac. vyd. [Praha]: Institut sociálních vztahů, 1994. 229 s. ISBN 8085866021. info
 • Pravidla českého pravopisu : školní vydání. V Praze: Pansofia, 1993. 383 s. ISBN 8090137369. info
Teaching methods
Explanation of the theory of the above-listed analysed features will be supplemented by practical exercises, for instance fill-in exercises, correction of errors in texts (group and individual work in lessons) and testing on features which have already been discussed and practiced, dictations and homework.
Assessment methods
To complete the subject it is necessary to fulfill the requirements of the closing test and dictation. It is also necessary to abide by the following regulations: 1/ Attendance of lessons includes completing work set by the teacher (homework, in-class presentations etc.) Failure to complete this work (student’s lack of preparation) is counted as an absence. 2/ Students are not allowed to change groups, apart from in exceptional cases with the prior written permission of the teacher.
Language of instruction
Czech
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 2019.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2020/CJCC03