CJCC13 Czech Grammar with focus on typological specifics III

Faculty of Arts
Autumn 2019
Extent and Intensity
0/2/0. 3 credit(s). Recommended Type of Completion: z (credit). Other types of completion: k (colloquium).
Teacher(s)
doc. Mgr. Pavel Kosek, Ph.D. (lecturer)
PhDr. Eva Rusínová (lecturer)
PhDr. Lea Vyskočilová (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Pavel Kosek, Ph.D.
Department of Czech Language - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Zuzana Muchová
Supplier department: Division of Czech for Foreigners - Department of Czech Language - Faculty of Arts
Prerequisites (in Czech)
CJCC02 Cz.Gr.with focus on typ.sp.II
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The subject follows on from CJCC02. The aim of the subject is to strengthen and deepen the knowledge which the student acquired in CJCC02, and in addition to master accurate expression (oral and written), which is grounded in complete comprehension of grammatical and orthographical features. Making Czech grammar instinctive (C1 level of the CEFR) and developing and deepening it in spoken and written expression at C2 level of the CEFR. Thorough practice of Czech grammar with an emphasis on systematically revising the Czech declension system and Czech conjugation, verb phrases, modal prefixes, differences between verbs with different prefixes and word formation (practical exercises).
Learning outcomes
After completing the course the student will be able to:
- apply the acquired knowledge of Czech grammar in practical real-life communication, both oral and written (at C2 level of the CEFR);
- create a grammatically, orthographically and lexically correct résumé on the basis of a written or spoken text (of an artistic or non-artistic nature);
- understand, use and subsequently explain grammatical features, which were consolidated and analysed once more in the given period; - understand the structural differences between Czech and their mother tongue;
- find and subsequently correct mistakes in a given text;
- justify their corrections;
- achieve readiness and assurance in expression comparable with a native speaker.
They will use the acquired knowledge in written and spoken language, for instance in writing a paper, preparing a presentation in subjects on the joint basis of the subjects Czech language and literature, or in writing their diploma thesis.
Syllabus
 • 1/ creation of a grammatically, lexically and orthographically correct résumé on the basis of a written or spoken text of an artistic or non-artistic nature, work with follow-up exercises related to the text;
 • 2/ in exercises emphasis is placed on systematic practice of the declension systém and verb conjugation;
 • 3/ syntax- coordination- determination, linking words; converting direct and indirect speech; word order;
 • 4/ as part of the lessons the student enriches their vocabulary from the texts covered;
 • 5/ verbs- modal prefixes, differences between verbs with various prefixes; prefix verbs with reversed meanings; prefix verbs with multi-word formulations;
 • 6/ creating nouns (selected types) – gender inflection, nationalities and languages, diminutives of names, collective nouns, agent names, professions, story names, differences between nouns from the same root and from different roots, univerbation;
 • 7/ ‘revision lessons‘, which the student completes in writing, check the student’s progress and form part of each seminar.
Literature
 • Zdeněk Švamberk. Cvičebnice češtiny pro zahr. studenty - nebohem. 2. část. vyd. Praha 1992
 • Zdeněk Švamberk. Cvičebnice češtiny pro zahr. studenty - nebohem. 1. část. vyd. Praha 1992
 • Trnková, Alena: Cvičení z české mluvnice pro cizince. Vyd. 1. Praha, 1998. ISBN 80-85866-31-5
 • Čejka, Mirek - Karlík, Petr - Krčmová, Marie - Rusínová, Zdeňka. Cvičení z českého jazyka. 1. Brno : MU, 1994. ISBN 80-210-0006-6.
 • KARLÍK, Petr, Marek NEKULA, Jana PLESKALOVÁ, Jarmila BACHMANNOVÁ, Jan BALHAR, Aleš BIČAN, Lenka BIČANOVÁ, Jana BÍLKOVÁ, Petr BISKUP, Ondřej BLÁHA, Izabela BLASZCZYK, Václav BLAŽEK, Michaela BOHÁČOVÁ, Ondřej BOJAR, Tomáš BOŘIL, Máša BOŘKOVCOVÁ, Ivana BOZDĚCHOVÁ, Pavel CAHA, Václav CVRČEK, Radek ČECH, Marie ČECHOVÁ, František ČERMÁK, David S DANAHER, František DANEŠ, Jaroslav DAVID, Mojmír DOČEKAL, Jakub DOTLAČIL, Vít DOVALIL, Věra DVOŘÁK, Eva ECKERTOVÁ, Viktor ELŠÍK, Joseph Embley EMONDS, Adolf ERHART, Francois ESVAN, Dan FALTÝNEK, Masako FIDLER, Fidlerová Alena ANDRLOVÁ, Zbyněk FIŠER, Eva FLANDERKOVÁ, Mirjam FRIED, Markus GIGER, Miroslav GREPL, Jan HAJIČ, Eva HAJIČOVÁ, Ernst HANSACK, Björn HANSEN, Radoslav HARMAN, Milan HARVALÍK, Martin HAVLÍK, Eva HAVLOVÁ, Milada HIRSCHOVÁ, Zdeňka HLADKÁ, Jana HOFFMANNOVÁ, Jiří HOMOLÁČ, Milada HOMOLKOVÁ, Jan HRIC, Jaroslav HUBÁČEK, Jan CHLOUPEK, Leonid IOMDIN, Pavel IRCING, Laura A JANDA, Ilona JANYŠKOVÁ, Tomáš JELÍNEK, Milan JELÍNEK, Lucie JÍLKOVÁ, Filip JURČÍČEK, Michal JURKA, Petr KADERKA, ml Petr KARLÍK, Helena KARLÍKOVÁ, Stanislava KLOFEROVÁ, Martina KLOUDOVÁ, Miloslava KNAPPOVÁ, Robert KOLÁR, Ivana KOLÁŘOVÁ, Marie KOPŘIVOVÁ, Jan KOŘENSKÝ, Pavel KOSEK, Peter KOSTA, Michaela KOŠČOVÁ, Jiří KOTEN, Ondřej KOUPIL, Michal KOVÁŘ, Michala KRÁLÍKOVÁ, Marie KRAPPMANN, Jiří KRAUS, Marie KRČMOVÁ, Susan KRESIN, Michal KŘEN, Michal KŘÍSTEK, Pavel KUBANÍK, Miroslav KUBÁT, Tomáš KUBÍK, Vladislav KUBOŇ, Ivona KUČEROVÁ, Natalia LEVSHINA, Alena MACUROVÁ, Ján MAČUTEK, Jaroslaw Artur MALICKI, Petr MAREŠ, Olga MARTINCOVÁ, Jindřich MATOUŠEK, Medová Lucie TARALDSEN, Barbara MERTINS, Roland MEYER, Krzysztof Marek MIGDALSKI, Eva MINÁŘOVÁ, Kamila MRÁZKOVÁ, Iveta MRÁZOVÁ, Richard MÜLLER, Mira NÁBĚLKOVÁ, Olga NAVRÁTILOVÁ, Iva NEBESKÁ, Anna NEDOLUZHKO, Jiří NEKVAPIL, Zuzana NEVĚŘILOVÁ, Stefan Michael NEWERKLA, Mark NEWSON, Pavel NOVÁK, Renata NOVOTNÁ, Norbert Georg NÜBLER, Radek OCELÁK, Karel OLIVA, Ivo OSOLSOBĚ, Klára OSOLSOBĚ, Ludmila PACNEROVÁ, Karel PALA, Zdena PALKOVÁ, Jarmila PANEVOVÁ, Pavel PECINA, Jaroslav PEREGRIN, Anna Maria PERISSUTTI, Ondřej PEŠEK, Vladimír PETKEVIČ, Petr PLECHÁČ, Jan RADIMSKÝ, Paul Richard RASTALL, Alexandr ROSEN, Zdenka RUSÍNOVÁ, Římalová Lucie SAICOVÁ, Tamah SHERMAN, Tobias SCHEER, Boris SKALKA, Radek SKARNITZL, Marián SLOBODA, Olga STEHLÍKOVÁ, Hana STRACHOŇOVÁ, Jana STRAKOVÁ, Roman SUKAČ, Zbyněk SVITÁK, Aleš SVOBODA, Ondřej ŠEFČÍK, Radek ŠIMÍK, Milena ŠIPKOVÁ, Škrabalová Hana GRUET, Dušan ŠLOSAR, Rudolf ŠRÁMEK, Jan ŠTĚPÁN, František ŠTÍCHA, Michaela TABAKOVIČOVÁ, Knut Tarald TARALDSEN, Jiří TRÁVNÍČEK, Vladimír TRPKA, Jana Marie TUŠKOVÁ, Ludmila UHLÍŘOVÁ, Lenka ULIČNÁ, Oldřich ULIČNÝ, Jana VALDROVÁ, Irena VAŇKOVÁ, Ivo VASILJEV, Radoslav VEČERKA, Jarmil VEPŘEK, Ljuba VESELINOVA, Ludmila VESELOVSKÁ, Kateřina VESELOVSKÁ, Jan VOLÍN, Taťána VYKYPĚLOVÁ, Roland Anton WAGNER, James WILSON, Uliana YAZHINOVA, Daniel ZEMAN, Jiří ZEMAN, Šárka ZIKÁNOVÁ, Markéta ZIKOVÁ, Petr ZIMA, Ilse ZIMMERMANN, Zdeněk ŽABOKRTSKÝ, Stanislav ŽAŽA, Gabriel ALTMANN, Jan ANDRES and van der Johan AUWERA. Nový encyklopedický slovník češtiny (New Encyclopaedia of Czech). První vydání. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. 2150 pp. ISBN 978-80-7422-480-5. info
 • Akademická příručka českého jazyka. Edited by Markéta Pravdová - Ivana Svobodová. Vydání 1., Praha 2014, dot. Praha: Academia, 2014. 533 stran. ISBN 9788020023278. info
 • ŠTÍCHA, František a kol. Akademická gramatika spisovné češtiny. 1. vyd. Praha: Academia, 2013. 974 pp. ISBN 978-80-200-2205-9. info
 • ČECHOVÁ, Marie, Miloš DOKULIL, Zdeněk HLAVSA, Josef HRBÁČEK and Zdeňka HRUŠKOVÁ. Čeština - řeč a jazyk. 3., rozšířené a upraven. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, a. s., 2011. 442 stran. ISBN 9788072354139. info
 • Příruční mluvnice češtiny. Edited by Miroslav Grepl - Petr Karlík - Marek Nekula - Zdenka Rusínová. Vyd. 2., opr. Praha: Lidové noviny, 1996. 799 s. ISBN 8071061344. info
 • ČEJKA, Mirek, Petr KARLÍK, Marie KRČMOVÁ and Zdeňka RUSÍNOVÁ. Cvičení z českého jazyka. 2. Brno: MU, 1991. ISBN 80-210-0009-0. info
 • KARLÍK, Petr and Aleš SVOBODA. Skladba češtiny pro cizince. Brno: Univerzita J.E. Purkyně, 1982. info
 • POLDAUF, Ivan and Karel ŠPRUNK. Čeština jazyk cizí : mluvnice češtiny pro cizince. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1968. 417 s. info
Teaching methods
Classes led by the teacher (theoretical preparation), homework, completing exercises (oral and written), individual work, group work, presentations in the lesson based on self-study, a résumé prepared on the basis of a text which the student has read, correction exercises, ‘review lessons‘ – written progress tests.
Assessment methods
To complete the course it is necessary to successfully fulfill the requirements of the closing written test and to prepare of a résumé of a text they have read. It is also necessary to abide by the following regulations: 1/ Attendance of lessons includes completing work set by the teacher (homework, in-class presentations etc.) Failure to complete this work (student’s lack of preparation) is counted as an absence. 2/ Students are not allowed to change groups, apart from in exceptional cases with the prior written permission of the teacher.
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Autumn 2020.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2019, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2019/CJCC13