CJD12 Syntax pro doktorandy II

Filozofická fakulta
jaro 2013
Rozsah
0/0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. PhDr. Mojmír Dočekal, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Ludmila Veselovská, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Mojmír Dočekal, Ph.D.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: prof. PhDr. Petr Karlík, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
CJD11 Syntax I
Předpokládá se pasivní znalost angličtiny.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Tato přednáška reflektuje současné syntaktické teorie, navazuje na Generativní syntax pro doktorandy I a klade důraz na samostatnou práci studentů. Základním problémem těchto teorií je rozdělení kompetencí mezi syntaxí a sémantikou. Moderní syntaktické teorie (minimalistický program, teorie principů a parametrů) dovolují popsat téměř všechny současné přirozené jazyky, zároveň jsou ale syntaktické struktury pro jednotlive konstrukce velmi abstraktní a syntaktické derivace jsou velmi komplexní. Dobrá otázka zní: lze se těmto komplexnostem vyhnout a zároveň zachovat empirické pokrytí, které nabízí generativní gramatika?
Osnova
  • Okruhy: frázová struktura, sémantické role, přidělení pádů, anafory, transformace, prázdné kategorie, minimalistický program, rozhraní mezi syntaxí a sémantikou, optimality theory, constructional grammar.
Literatura
  • Sportiche, Koopman & Stabler (2003). An introduction to syntactic analysis and theory. http://www.linguistics.ucla.edu/people/stabler/isat.pdf.
  • Culicover, Peter W. - Jackendoff, R. Simpler syntax. Oxford: Oxford University Press. ISBN 0-19-927108-9.
  • Johnson, Kyle. Introduction to Transformational Grammar. Lecture notes. Ms. University of Massachusetts, Amherst.
  • Haegeman, Liliane (1997): The New Comparative Syntax. London: Longman.
  • HAEGEMAN, Liliane M. V. a Jacqueline GUÉRON. English grammar :a generative perspective. Oxford: Blackwell Publishers, 1999. xiii, 672. ISBN 0-631-18839-8. info
  • FROMKIN, Victoria a Robert RODMAN. An introduction to language [Fromkin, 1998]. 6th ed. Fort Worth: Harcourt Brace College Publishers, 1998. xvii, 566. ISBN 0-03-018682-X. info
  • CHOMSKY, Noam. The minimalist program. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1995. 420 s. ISBN 0-262-53128-3. info
  • SGALL, Petr. Úvod do syntaxe a sémantiky : některé nové směry v teoretické lingvistice. Vyd. 1. Praha: Academia, 1986. 197 s. info
Metody hodnocení
Přednáška, diskuse v hodině. Zakončení formou písemné práce na zadané téma.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2014, jaro 2016, jaro 2017.