CJL09 Czech Literature since 1989 for MA

Faculty of Arts
Autumn 2020
Extent and Intensity
2/0/0. 4 credit(s) (plus 1 credit for an exam). Recommended Type of Completion: zk (examination). Other types of completion: k (colloquium).
Teacher(s)
Mgr. Miroslav Balaštík, Ph.D. (lecturer)
doc. Mgr. Petr Bubeníček, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Tereza Dědinová, Ph.D. (lecturer)
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Zuzana Fonioková, Ph.D. (lecturer)
Mgr. et Mgr. Marek Lollok, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Jan Tlustý, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.
Department of Czech Literature - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Eva Zachová
Supplier department: Department of Czech Literature - Faculty of Arts
Timetable
Thu 10:00–11:40 B2.23
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 100 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/100, only registered: 4/100, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 2/100
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 11 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
The lecture will offer information about most important trends, personalities and works of Czech literature from the 1990s years to the present. The lecture presents major literary groups, individuals and institutions in the historical context.
At the end of this course the student will be able to concentrate in the literature of begin of the 21th century.
Learning outcomes
The student will be able:
- to concentrate in the literature of begin of the 21th century;
- to include literary works in the development of Czech and world literature;
- to explain historical and social context;
- to understand theoretical and aesthetic concepts;
- to interpret secondary literature.
Syllabus
 • 1. Základní vývojové tendence české literatury po r. 1989. (Z. Fišer)
 • 2.Konceptuální poezie. Intermodální proměny literatury. (Z. Fišer)
 • 3. Nesnesitelná lehkost nedorozumění: Milan Kundera a česká literatura po roce 1989 (M. Balaštík).
 • 4. Fenomén Viewegh (M. Balaštík)
 • 5. Přehodnocování historie. Válka, odsun, normalizace. (T. Dědinová)
 • 6. Fantastika. Komiks. Literatura a internet. (T. Dědinová)
 • 7. Dědictví undergroundu. Jáchym Topol: Citlivý člověk. Emil Hakl: O rodičích a dětech, Pravidla směšného chování. (P. Bubeníček)
 • 8. Proměny autobiografie a autofikce. (B. Hrabal, O. Filip) (J. Tlustý)
 • 9. Hry se světy. Postmoderní stopa v české literatuře (M. Ajvaz, J. Kratochvil) (Z. Fišer)
 • 10. Aktuální problémy současné české prózy. (M. Balaštík)
 • 11.Literární skupiny. Literární časopisy a nakladatelství. Literární ceny. (M. Lollok)
 • 12. Literární kritika. (M. Lollok)
Literature
  required literature
 • Dějiny české literatury 1945-1989. Edited by Pavel Janoušek - Věra Brožová - Alena Fialová - Petr Čornej - Bl. Vydání první. Praha: Academia, 2007. 549 stran. ISBN 9788020015280. info
  recommended literature
 • Dějiny české literatury 1945-1989, III. ISBN 9788020015839
 • V souřadnicích mnohosti : česká literatura první dekády jednadvacátého století v souvislostech a interpretacích. Edited by Alena Fialová - Petr Hruška - Lenka Jungmannová. Vydání první. Praha: Academia, 2014. 817 stran. ISBN 9788020024107. info
 • VODIČKA, Libor, Jiří ZIZLER, Petr HRUŠKA and Lubomír MACHALA. V souřadnicích volnosti: česká literatura devadesátých let dvacátého století v interpretacích. (In the Coordinates of Freedom: Czech Literature of the Ninetees of the 20th Century in the Interpretations.]). Praha: Academia, 2008. 738 pp. Česká literatura. ISBN 978-80-200-1630-0. info
 • Dějiny české literatury 1945-1989. Edited by Petr Čornej - Alena Fialová - Pavel Janoušek. Vyd. 1. Praha: Academia, 2007. 431 s. ISBN 9788020015273. info
 • MACHALA, Lubomír. Literární bludiště : bilance polistopadové prózy. Vyd. 1. Praha: Brána, 2001. 241 s. ISBN 8024207354. info
 • BALAŠTÍK, Miroslav. Nová jména v české poezii 90. let. Brno: CERM - akademické nakladatelství, 1998. 16 pp. Literatura. ISBN 80-7204-100-2. info
  not specified
 • PIORECKÝ, Karel. Česká literatura a nová média. Vydání první. Praha: Academia, 2016. 296 stran. ISBN 9788020025784. info
 • BALAŠTÍK, Miroslav. Literatura v čase lovců (rozhovory se spisovateli) (Literature in the time of hunters). Brno: Host - vydavatelství s. r. o., 2015. 376 pp. ISBN 978-80-7491-408-9. info
 • GILK, Erik, Jana KOLÁŘOVÁ, Radek MALÝ, Lenka POŘÍZKOVÁ and Jan SCHNEIDER. Panorama české literatury. Edited by Lubomír Machala. Vydání první. Praha: Knižní klub, 2015. 303 stran. ISBN 9788024250540. info
 • PIORECKÝ, Karel. Česká poezie v postmoderní situaci. Vyd. 1. Praha: Academia, 2011. 299 s. ISBN 9788020019608. info
 • TRÁVNÍČEK, Jiří. Čtenáři a internauti : obyvatelé České republiky a jejich vztah ke čtení (2010). Vyd. 1. Brno: Host, 2011. 191 s. ISBN 9788070505991. info
 • BALAŠTÍK, Miroslav. Postgenerace : zátiší a bojiště poezie 90. let 20. století. Vydání první. Brno: Host, 2010. 168 stran. ISBN 9788072943555. info
 • JANOUŠEK, Pavel. Hravě i dravě : kritikova abeceda. Vyd. 1. Praha: Academia, 2009. 365 s. ISBN 9788020017772. info
 • TRÁVNÍČEK, Jiří. Příběh je mrtev? : schizmata a dilemata moderní prózy. Vyd. 1. Brno: Host, 2003. 300 s. ISBN 8072940791. info
 • JANOUŠEK, Pavel. Time-out, aneb, Mé kritické pokusy, bláboly a omyly z let 1987-1999. Vyd. 1. Brno: Host, 2001. 141 s. ISBN 8072940252. info
Teaching methods
Lectures.
Assessment methods
Exam. Assessment: oral or written test.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on completion of the course: Zakončení kolokviem (za 4 kredity) je doporučeno pro studující učitelství českého jazyka a literatury.
The course is taught annually.
General note: Přednáška obsáhne informace o nejvýraznějších jevech, tendencích, osobnostech a dílech české literatury od devadesátých let 20. st. do současnosti.
Credit evaluation note: Za zkoušku je 5 kreditů.
The course is also listed under the following terms Autumn 2019.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2020/CJL09