CJL11 Thinking about Literature I

Faculty of Arts
Autumn 2020
Extent and Intensity
2/0/0. 10 credit(s). Recommended Type of Completion: zk (examination). Other types of completion: k (colloquium).
Teacher(s)
Mgr. Miroslav Balaštík, Ph.D. (lecturer)
doc. PhDr. Hana Bočková, Dr. (lecturer)
doc. Mgr. Petr Bubeníček, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Tereza Dědinová, Ph.D. (lecturer)
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Zuzana Fonioková, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Michal Fránek, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Miroslav Kotásek, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Luisa Nováková, Ph.D. (lecturer)
prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc. (lecturer)
Mgr. Jan Tlustý, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Zuzana Urválková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.
Department of Czech Literature - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Eva Zachová
Supplier department: Department of Czech Literature - Faculty of Arts
Timetable
each even Thursday 16:00–17:40 B2.33
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 80 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/80, only registered: 1/80, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/80
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The course focuses on the application of literary knowledge and acquired academic writing techniques. The aim of the course is the practice of critical thinking about the source and specialized literature of the subject, which is aimed at the creation of literary scientist works.
Learning outcomes
Student will be able to:
- to apply the knowledge of academic writing;
- critically think about literature;
- to independently select adequate methods for examining a literary problem;
- to apply knowledge from the field of academic writing;
- better elaborate the project of the diploma thesis.
Syllabus
 • Problems of the interpretation of autobiographical and autofictional texts in 20th-century literature
 • Indeterminacy and its changes in 20th-century literature
 • Travel literature in 16th century and its share in the creation of the contemporary worldview
 • Narrative techniques and means of displaying characters’ consciousness in modern and post-modern prose
 • Literary and artistic techniques in hybrid speech. (Fišer)
 • The notions of literary event, node, and discoursive field in the research of 19th-century Czech literature – on the examples of Classicism, Romanticism, Realism, and Parnassianism.
 • Narrative techniques in 19th– century Czech literature (examples chosen from popular print to naturalist prose) with focus on psycho-narration.
 • Czech literature for children and youth in the context of Czech national literature. Main developments in 20th century, the path from periphery to recognition, specifics and connections.
 • Literature and publishing policy in 1948-1989
 • The function of dystopia and alternative reality in contemporary Czech literature – the international perspective
 • Fránek: The Královedvorský and Zelenohorský manuscript as intermedial phenomena
 • Bubeníček: Reading and interpretation of chosen academic texts concerned with modern approaches to literature (Eco-Criticism, Literary Darwinism, New Aestheticism and Formalism, etc.)
 • Topics shall be specified according to student’s individual project.
Literature
  required literature
 • MOCNÁ, Dagmar and Josef PETERKA. Encyklopedie literárních žánrů. 1. vyd. Litomyšl: Paseka, 2004. 699 s. ISBN 807185669X. info
  recommended literature
 • Lexikon teorie literatury a kultury : koncepce / osobnosti / základní pojmy. Edited by Ansgar Nünning - Jiří Trávníček - Jiří Holý, Translated by Al. Vydání první. Brno: Host, 2006. 912 stran. ISBN 8072941704. info
 • URVÁLKOVÁ, Zuzana and Dalibor TUREČEK. Mezi texty a metodami. Národní a univerzální v české literatuře 19. století (Between Texts and Approaches. The National and Universal Aspects in the Czech Literature of the 19th Century). In Mezi texty a metodami. Národní a univerzální v české literatuře 19. století. Olomouc: Periplum, 2006. 367 pp. ISBN 80-86624-26-9. info
 • FIŠER, Zbyněk. Tvůrčí psaní : malá učebnice technik tvůrčího psaní. Brno: Paido, 2001. 164 s. ISBN 8085931990. info
 • KOŽMÍN, Zdeněk. Umění básně. Brno: K 22a, 1990. 105 s. ISBN 80-900115-5-1. info
  not specified
 • Docherty, T. (2006). Aesthetic Democracy. Stanford: Stanford University Press.
 • Dobiáš, Dalibor (ed.): Rukopisy královédvorský a zelehorský. Studie z recepce v kultuře a umění, Praha, Academia 2018.
 • Docherty, T. (2006). Aesthetic Democracy. Stanford: Stanford University Press.
 • Carroll, J. (2008). An evolutionary paradigm for literary study. Style, 42(2–3), 103–135.
 • ISER, Wolfgang – „Apelová struktura textů“, in Sedmidubský, M. (ed.). Čtenář jako výzva, Brno: Host 2001, s. 39-61
 • PARRINDER, Patrick (ed.): Learning from other worlds: estrangement, cognition, and the politics of science fiction and utopia. Durham: Duke University Press Books, 2001. 320 s.
 • TUREČEK, Dalibor and Peter ZAJAC. Český a slovenský literární klasicismus : synopticko-pulzační model kulturního jevu. První vydání. Brno: Host, 2017. 613 stran. ISBN 9788075771865. info
 • DĚDINOVÁ, Tereza, Zbyněk FIŠER, Jakub JARINA, Luisa NOVÁKOVÁ, Matěj ANTOŠ, Jana CINDLEROVÁ, Joanna CZAPLIŃSKA, Antonín DOLÁK, Michal FRÁNEK, Anna GNOT, Daniel JAKUBÍČEK, Jiří JELÍNEK, Zdeněk JEŽEK, Hana MÁLKOVÁ, Lenka NALDONIOVÁ, Ester NOVÁKOVÁ, Michaela PAUČO, Ondřej POMAHAČ, Martina SALHIOVÁ, Jakub SOUČEK and Helena ULBRECHTOVÁ. Na rozhraní světů. Fantastická literatura v mezioborovém zkoumání (At the Edge of the Worlds. Fantastic Literature in Interdisciplinary Exploration). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 376 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 454. ISBN 978-80-210-8441-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8441-2016. Digitální knihovna FF MU Munishop info
 • HAMAN, Aleš and Dalibor TUREČEK. Český a slovenský literární parnasismus : synopticko-pulzační model kulturního jevu. Vydání první. Brno: Host, 2015. 426 stran. ISBN 9788074912559. info
 • HRDINA, Martin. Mezi ideálem a nahou pravdou : realismus v českých diskusích o literatuře : 1858-1891. Vydání první. Praha: Academia, 2015. 527 stran. ISBN 9788020025258. info
 • WÖGERBAUER, Michael, Petr PÍŠA, Petr ŠÁMAL and Pavel JANÁČEK. V obecném zájmu : cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře 1749-2014. Vydání 1. Praha: Academia, 2015. 863 stran. ISBN 9788088069119. info
 • WÖGERBAUER, Michael, Petr PÍŠA, Petr ŠÁMAL and Pavel JANÁČEK. V obecném zájmu : cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře 1749-2014. Vydání 1. Praha: Academia, 2015. 863 stran. ISBN 9788088069119. info
 • PŘIBÁŇ, Michal. Česká literární nakladatelství : 1949-1989. Vyd. 1. Praha: Academia, 2014. 649 s. ISBN 9788020024077. info
 • ŠIMEČEK, Zdeněk and Jiří TRÁVNÍČEK. Knihy kupovati... : dějiny knižního trhu v českých zemích. 1. vydání. Praha: Academia, 2014. 499 stran. ISBN 9788020024046. info
 • Texty v oběhu : antologie z kuturně materialistického myšlení o literatuře. Edited by Richard Müller - Josef Šebek. Vydání první. Praha: Academia, 2014. 723 stran. ISBN 9788020024473. info
 • V souřadnicích mnohosti : česká literatura první dekády jednadvacátého století v souvislostech a interpretacích. Edited by Alena Fialová - Petr Hruška - Lenka Jungmannová. Vydání první. Praha: Academia, 2014. 817 stran. ISBN 9788020024107. info
 • KOTEN, Jiří. Jak se fikce dělá slovy : pragmatické aspekty vyprávění. Vyd. 1. Brno: Host, 2013. 160 s. ISBN 9788072948468. info
 • KUBÍČEK, Tomáš, Jiří HRABAL and Petr A. BÍLEK. Naratologie : strukturální analýza vyprávění. V Praze: Dauphin, 2013. 247 s. ISBN 9788072725946. info
 • TUREČEK, Dalibor. České literární romantično : synopticko-pulzační model kulturního jevu. Vyd. 1. Brno: Host, 2012. 342 s. ISBN 9788072947331. info
 • CARROLL, Joseph. Literary Darwinism : evolution, human nature, and literature. First published. London: Routledge, 2012. xxvii, 276. ISBN 0415970148. info
 • SMITH, Sidonie and Julia WATSON. Reading autobiography : a guide for interpreting life narratives. 2nd ed. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2010. xiv, 394. ISBN 9780816669868. info
 • Národní literatura a komparatistika. Edited by Dalibor Tureček. Vyd. 1. Brno: Host, 2009. 280 s. ISBN 9788072943050. info
 • TOMAN, Jaroslav. Konstanty a proměny moderní české poezie pro děti : (tvorba, recepce, reflexe). [České Budějovice]: Vlastimil Johanus, 2008. 271 s. ISBN 9788090424722. info
 • V souřadnicích volnosti : česká literatura devadesátých let dvacátého století v interpretacích. Edited by Petr Hruška. Vyd. 1. Praha: Academia, 2008. 738 s. ISBN 9788020016300. info
 • ČEŇKOVÁ, SIEGLOVÁ, DEJMALOVÁ, Jana, Naděžda, Kateřina. Vývoj literatury pro děti a mládež a její žánrové struktury. první. Praha: Portál, 2006. 171 pp. ISBN 80-7367-095-X. info
 • Mezi houfy lotrův se pustiti-- : české cestopisy o Egyptě 15.-17. století. Edited by Lucie Storchová. Praha: Set out, 2005. 447 s. ISBN 8086277445. info
 • BUELL, Lawrence. The future of environmental criticism : environmental crisis and literary imagination. 1st pub. Malden: Blackwell Publishing, 2005. ix, 195. ISBN 1405124768. info
 • URBANOVÁ, Svatava. Meandry a metamorfózy dětské literatury. V Olomouci: Votobia, 2003. 363 s. ISBN 80-7198-548-1. info
 • The new aestheticism. Edited by John J. Joughin - Simon Malpas. Manchester: Manchester University Press, 2003. vi, 242 p. ISBN 0719061393. info
 • BLOOM, Harold. Kánon západní literatury : knihy, které prošly zkouškou věků. Translated by Ladislav Nagy - Martin Pokorný. Vyd. 1. Praha: Prostor, 2000. 637 s. ISBN 8072600133. info
 • TRÁVNÍČEK, Jiří and Zdeněk KOŽMÍN. Na tvrdém loži z psího vína : česká poezie od 40. let do současnosti. Vyd. 1. Brno: Jota, 1998. 318 s. ISBN 8072420011. info
 • International postmodernism : theory and literary practice. Edited by Johannes Willem Bertens - D. W. Fokkema. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 1997. xvi, 581. ISBN 1556196040. info
 • A poetics of postmodernismhistory, theory, fiction. Edited by Linda Hutcheon. New York: Routledge, 1988. xiii, 268. ISBN 0416082521. info
 • Narcissistic narrativethe metafictional paradox. Edited by Linda Hutcheon. Waterloo, Ont.: Wilfrid Laurier University Press, 1980. x, 168 p. ISBN 0889201021. info
Teaching methods
Presentation, joint analysis of professional texts for the student's specialization.
Assessment methods
Credit will be awarded for presentations, teamwork, written work of the student.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught annually.

 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2020/CJL11