CJLB100 Úvod do interpretace literárního textu pro bakalářské studium

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Pavlína Dušková (přednášející)
Mgr. Zuzana Urválková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jan Vašků (přednášející)
Mgr. Bc. Denisa Walková (přednášející)
Garance
Mgr. Zuzana Urválková, Ph.D.
Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Eva Zachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 12:00–13:40 B2.51
Předpoklady
PROGRAM ( B - CJ_ ) || OBOR ( CJ ) && SEMESTR ( 1 ) && TYP_STUDIA ( B )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 18/20, pouze zareg.: 1/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 1/20
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Proseminář je určen studentům 1. semestru studia bohemistiky a je míněn jako teoretická a praktická příprava na literárněhistorické semináře, navštěvované studenty od 2. semestru studia.
Na konci kurzu bude student schopen pokročit od analýzy textu k interpretaci díla v širších literárněhistorických a genologických souvislostech (s ohledem na žánr a styl literárního textu) a bude lépe rozumět literárnímu textu.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- učit příznaky literárnosti a neliterárnosti textu;
- kvalitněji číst a vykládat literární text;
- identifikovat různé literární žánry;
- analyzovat různé literární žánry v návaznosti na proměnu literárních směrů a stylů;
- vytvořit relevantní záznam o přečteném díle do čtenářského deníku, resp. katalogu.
Osnova
 • 1. Dramatická báchorka, pohádka (J. K. Tyl, B. Němcová) 2. Elegie a satira (K. H. Borovský) 3. Romantismus a motiv poutníka (K. H. Mácha) 4. Balada a folklor (K. J. Erben) 5. Průřez středověkými legendami 6. Česká středověká lyrika 7. Dílo Bedřicha Bridela 8. Ukázky z barokní homiletiky 9. Dekadence a symbolismus (K. Hlaváček, J. Karásek ze Lvovic) 10. Vězeňská próza po roce 1948 (K. Pecka, J. Stránský) 11. Situace na poli současné české prózy (M. Šindelka)
Literatura
  povinná literatura
 • KOŽMÍN, Zdeněk. Umění básně : Skácel, Mikulášek, Kundera. Brno: K 22a, 1990. 105 s. ISBN 8090011551. info
 • ZEMAN, Milan. Rozumět literatuře : interpretace základních děl české literatury. část 1. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1989. 393 s. info
  doporučená literatura
 • KOLÁR, Robert, Petr PLECHÁČ a Jakub ŘÍHA. Úvod do teorie verše. Vyd. 1. Praha: Akropolis, 2013. 159 s. ISBN 9788074700514. info
 • KOŽMÍN, Zdeněk. Interpretace básní. Vyd. 2., přeprac. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 186 s. ISBN 8021016949. info
 • KOŽMÍN, Zdeněk. Tvořivý sloh : malé traktáty a malé scénáře. 1. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1995. 102 s. ISBN 8071870374. info
  neurčeno
 • TRÁVNÍČEK, Jiří. Na tvrdém loži z psího vína (česká poezie do 40. let). První. Brno: Jota-Books, 1998. 320 s. info
 • Slovník české prózy 1945-1994. Edited by Blahoslav Dokoupil - Miroslav Zelinský. Vyd. 1. Ostrava: Sfinga, 1994. 490 s. ISBN 8085491842. info
 • ČERVENKA, Miroslav. Slovník básnických knih : díla české poezie od obrození do roku 1945. Praha: Československý spisovatel, 1990. ISBN 80-202-0217-X. info
 • JANÁČKOVÁ, Jaroslava. Stoletou alejí : o české próze minulého věku [24503]. V Praze: Československý spisovatel, 1985. info
Výukové metody
Vše vychází z četby a interpretace daných děl – jednotlivé skupiny se ovšem liší v přístupu k vybraným dílům.
Metody hodnocení
Písemný protokol dle zadání vyučujícího.
Informace učitele
Udělení, resp. neudělení zápočtu je podmíněno pravidelnou docházkou, jejíž požadovanou výši určí vyučující jednotlivých skupin na začátku kurzu.
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Písemný protokol dle zadání vyučujícího.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020.