CJLB100 Introduction into Literary Text Interpretation

Faculty of Arts
Autumn 2019
Extent and Intensity
0/2/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Pavlína Dušková (lecturer)
Mgr. Zuzana Urválková, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Jan Vašků (lecturer)
Mgr. Bc. Denisa Walková (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.
Department of Czech Literature - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Eva Zachová
Supplier department: Department of Czech Literature - Faculty of Arts
Timetable
Tue 12:00–13:40 B2.51
Prerequisites (in Czech)
PROGRAM ( B - CJ_ ) || OBOR ( CJ ) && SEMESTR ( 1 ) && TYP_STUDIA ( B )
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 20 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 23/20, only registered: 1/20, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 1/20
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 8 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
This seminar's objective is to theoretically and practically prepare the students in their 1st term of Czech studies for the literary seminars starting in the 2nd term. In the end of this course, students should be able to make progress from the analysis of the text to interpretation of the text in broader historical, literary, and genealogical context (genres, styles), as well as develop a better understanding of the literary work.
Learning outcomes
At the end of the course, the student should be able to:
- identify the signs of literariness and non-literariness in a text;
- read and interpret a literary work on a higher level;
- identify a variety of literary genres;
- to analyze various literary genres in connection to the transformation of literary movements and styles;
- to create relevant notes on an already read work of literature for the reader's diary or catalogue.
Syllabus
 • The course program will be updated at the beginning of the semester.
Literature
  required literature
 • KOŽMÍN, Zdeněk. Umění básně : Skácel, Mikulášek, Kundera. Brno: K 22a, 1990. 105 s. ISBN 8090011551. info
 • ZEMAN, Milan. Rozumět literatuře : interpretace základních děl české literatury. část 1. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1989. 393 s. info
  recommended literature
 • KOLÁR, Robert, Petr PLECHÁČ and Jakub ŘÍHA. Úvod do teorie verše. Vyd. 1. Praha: Akropolis, 2013. 159 s. ISBN 9788074700514. info
 • KOŽMÍN, Zdeněk. Interpretace básní. Vyd. 2., přeprac. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 186 s. ISBN 8021016949. info
 • KOŽMÍN, Zdeněk. Tvořivý sloh : malé traktáty a malé scénáře. 1. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1995. 102 s. ISBN 8071870374. info
  not specified
 • TRÁVNÍČEK, Jiří. Na tvrdém loži z psího vína (česká poezie do 40. let) (On a Hard Bed of Virginia Creeper). První. Brno: Jota-Books, 1998. 320 pp. info
 • Slovník české prózy 1945-1994. Edited by Blahoslav Dokoupil - Miroslav Zelinský. Vyd. 1. Ostrava: Sfinga, 1994. 490 s. ISBN 8085491842. info
 • ČERVENKA, Miroslav. Slovník básnických knih : díla české poezie od obrození do roku 1945. Praha: Československý spisovatel, 1990. ISBN 80-202-0217-X. info
 • JANÁČKOVÁ, Jaroslava. Stoletou alejí : o české próze minulého věku [24503]. V Praze: Československý spisovatel, 1985. info
Teaching methods
Everything is based on reading and interpretation of the chosen literary texts – every group has their own attitude and methods.
Assessment methods
A written report based on the teacher's instructions.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
Information on completion of the course: Písemný protokol dle zadání vyučujícího.

 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2019/CJLB100