CJLB300 Czech Literature of the 19th Century I

Faculty of Arts
Autumn 2019
Extent and Intensity
2/0/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Michal Fránek, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Zuzana Urválková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Zuzana Urválková, Ph.D.
Department of Czech Literature and Library Studies - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Eva Zachová
Supplier department: Department of Czech Literature and Library Studies - Faculty of Arts
Timetable
Mon 12:00–13:40 K23
Prerequisites (in Czech)
CJL01
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 100 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 80/100, only registered: 0/100, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/100
Fields of study the course is directly associated with
there are 7 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
Lectures are concerned with the literature of the National revival era, as well as literature of the second half of the 19th century. It is an elementary course which introduces the first century of modern Czech literature with regards to its position in European (including Czech) history and culture and to its immanent character. Existing interpretations of the said field and literary age are regularly reflected upon. Correlation between encyclopedic knowledge and interpretations of literary works is emphasized.
The lectures will be dovoted to the key discourse formations of first half 19th-century Czech literature (especially Classicism, Romanticism) by using the synoptic-pulsative model of understanding the Czech literary history of the 19th century. We will focus on the specific features of the Czech literature of National Revival period on the background of European literary development; topics shall include periodization of literature, its function and its disputability in literary-historical syntheses, and syncretism of period movements and tendencies (Baroque, Classicism, Romanticism, Biedermeier and Realism). Formation of Revival myths, stereotypes, and auto-stereotypes and their meanings in 19th-century literary and cultural history, will be also taken into account.
Learning outcomes
At the end of the course, the students should be able to:
- understand specific features of 19th-century Czech literature;
- to acquire its genre system;
- to compare it with the model of the modern literature;
- critically contemplate the interpretation of 19th century literature in various syntheses.
Syllabus
 • Introducton – how to write the history of 19th-century Czech literature (methodology, terminology, genealogy as a problem).
 • Enlightenment and Rationalism in revivalist learning (Josef Dobrovský in contemporary literary context).
 • Czech literary classicism – Thám’s and Puchmajer’s almanacs, the Czech Herald, defending language.
 • The beginnings of Czech theatre (from V. Thám to V. K. Klicpera).
 • Josef Jungmann in contemporary literary context.
 • Dvůr Králové and Zelená hora manuscripts in the context of Czech revivalist literature Romanticism in Czech literature – terminology and literary figures (V. Hanka, J. Linda, M. Z. Polák, Ján Kollár, F. L. Čelakovský).
 • K. H. Mácha in the context of prose and poetry of the 1830s.
 • K. H. Mácha and J. K. Tyl (debate with subjective Romanticism).
 • Czech theatre form the 1830s to the 1850s.
 • Biedermeier – terminology and literary figures (J. K. Tyl, K. J. Erben, B. Němcová).
 • Revivalist satire from the beginnings to K. Havlíček.
Literature
  required literature
 • LEHÁR, Jan. Česká literatura od počátků k dnešku. 2., dopl. vyd. Praha: Lidové noviny, 2004. 1078 s. ISBN 80-7106-308-8. info
 • Haman, Aleš. Trvání v proměně. 1. vyd. V Praze : Arsci, 2007. 370s. ISBN 978-80-86078-71-7.
  recommended literature
 • JEŘÁBEK, Dušan. Česká literatura od konce národního obrození do roku 1918. Vyd. 2. přeprac. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 95 s. ISBN 8021007028. info
 • MACURA, Vladimír. Znamení zrodu :české národní obrození jako kulturní typ. 2., rozšíř. vyd., v H&H 1. Jinočany: H & H, 1995. 264 s., [8. ISBN 80-85787-74-1. info
 • VODIČKA, Felix. Počátky krásné prózy novočeské :příspěvek k literárním dějinám doby Jungmannovy. Vyd. 1. Praha: H & H, 1994. 366 s. ISBN 80-85787-62-8. info
 • JANÁČKOVÁ, Jaroslava. Román mezi modernami : studie z historické poetiky. Praha: Československý spisovatel, 1989. info
 • Lexikon teorie literatury a kultury : koncepce / osobnosti / základní pojmy. Edited by Ansgar Nünning - Jiří Trávníček - Jiří Holý, Translated by Al. Vydání první. Brno: Host, 2006. 912 stran. ISBN 8072941704. info
  not specified
 • Československá akademie věd (Praha : 1952-1992). Ústav pro česko. Dějiny české literatury. 2, Literatura národního obrození. Edited by Felix Vodička, Edited by Karel Dvořák. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1960. 684 s. info
 • BRABEC, Jiří [literární histori. Dějiny české literatury. 3, Literatura druhé poloviny devatenáctého století. Edited by Miloš Pohorský. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1961. 631 s. info
 • NOVÁK, Jan Václav and Arne NOVÁK. Přehledné dějiny literatury české : od nejstarších dob až po naše dny. 4. přeprac. a rozš. vyd. V Brně: Atlantis, 1995. 1804 s. ISBN 8071081051. info
 • Akademie věd České republiky (Praha). Ústav pro českou a světovo. Lexikon české literatury : osobnosti, díla, instituce. 1, A-G. Edited by Vladimír Forst. Vyd. 1. Praha: Academia, 1985. 900 s. info
 • Lexikon české literatury : osobnosti, díla, instituce. Edited by Vladimír Forst. Vyd. 1. Praha: Academia, 1993. s. 597-137. ISBN 8020003452. info
 • Lexikon české literatury : osobnosti, díla, instituce. Edited by Vladimír Forst. Vyd. 1. Praha: Academia, 1993. s. 597-137. ISBN 8020003452. info
 • Lexikon české literatury : osobnosti, díla, instituce. 3, M-Ř. Sv. I, M-O. Edited by Jiří Opelík. Vyd. 1. Praha: Academia, 2000. 728 s. ISBN 80-200-0708-31. info
 • Lexikon české literatury : osobnosti, díla, instituce. 4/I, II. S-Ž. Edited by Jiří Opelík. Vyd. 1. Praha : Academia, 2008. 2400 s. ISBN: 978-80-200-1572-3.
 • GALÍK, Josef. Panorama české literatury :(literární dějiny od počátků do současnosti). Edited by Lubomír Machala - Eduard Petrů. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 1994. 547 s. ISBN 80-85839-04-0. info
 • HAMAN, Aleš. Česká literatura 19. století a evropský kontext. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita, 1999. 182 s. ISBN 80-7082-548-0. info
 • HRBATA, Zdeněk and Martin PROCHÁZKA. Romantismus a romantismy : pojmy, proudy, kontexty. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2005. 417 s. ISBN 8024610604. info
 • Biedermeier : umění a kultura v českých zemích 1814-1848. Edited by Radim Vondráček. V Praze: Uměleckoprůmyslové museum, 2008. 527 s. ISBN 9788086990453. info
 • WELLEK, René. Koncepty literární vědy. Vyd. tohoto souboru 1. Jinočany: H&H, 2005. 229 s. ISBN 80731903707. info
 • TUREČEK, Dalibor. České literární romantično : synopticko-pulzační model kulturního jevu. Vyd. 1. Brno: Host, 2012. 342 s. ISBN 9788072947331. info
 • TUREČEK, Dalibor and Peter ZAJAC. Český a slovenský literární klasicismus : synopticko-pulzační model kulturního jevu. První vydání. Brno: Host, 2017. 613 stran. ISBN 9788075771865. info
 • DOBIÁŠ, Dalibor. Rukopisy královédvorský a zelenohorský a česká věda (1817-1885). Vyd. 1. Praha: Academia, 2014. 934 s. ISBN 9788020024213. info
Teaching methods
Lectures.
Assessment methods
The lectures will be concluded by a e-learning-written test.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
General note: Kurs souvisí se seminářem CJL03 Č. lit. 19. st.
Information about innovation of course.
This course has been innovated under the project "Faculty of Arts as Centre of Excellence in Education: Complex Innovation of Study Programmes and Fields at FF MU with Regard to the Requirements of the Knowledge Economy“ – Reg. No. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, which is cofinanced by the European Social Fond and the national budget of the Czech Republic.

logo image
Teacher's information
https://elf.phil.muni.cz/elf2/course/view.php?id=3609

 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2019/CJLB300