CJLB403 Jak číst českou literaturu 2. pol. 20. století pro bakalářské studium

Filozofická fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Marta Janíčková (přednášející)
Mgr. et Mgr. Matěj Kos (přednášející)
Mgr. Silvie Novotná (přednášející)
Mgr. et Mgr. Karolina Strnadová (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.
Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Bromová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz nabídne průřezový pohled na základní díla české literatury 2. poloviny 20. století. Je koncipován jako komplementární ke kurzu Česká literatura 2. poloviny 20. století, poskytne úplnější představu o studovaném období. Věnovat se bude především knihám a autorům ze seznamu povinné primární literatury.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student schopen:
- interpretovat literární text;
- formulovat vlastní čtenářský zážitek;
- rozeznat nadinterpretaci;
- argumentovat ohledně svého názoru na smysl a hodnotu přečtené knihy;
- vytvořit si svůj systém čtenářských zápisků;
- vytvořit relevantní záznam o přečteném díle do čtenářského deníku, resp. katalogu.
Osnova
 • Program semináře v JS 2022:
 • 15. 2. – úvodní seminář + rozbor ukázek z české poezie 2. pol. 20. stol. (Mgr. Novotná)
 • 22. 2. – Miroslav Holub: Achilles a želva (Mgr. Novotná)
 • 1. 3. – Ladislav Fuks: Spalovač mrtvol (Mgr. Novotná)
 • 8. 3. – Václav Havel: Zahradní slavnost (Mgr. Novotná)
 • 15. 3. – Jan Zahradníček: Znamení moci (Mgr. Janíčková)
 • 22. 3. – František Hrubín: Romance pro křídlovku (Mgr. Janíčková)
 • 29. 3. – Jiří Šotola: Tovaryšstvo Ježíšovo (Mgr. Janíčková)
 • 5. 4. – Jiří Kolář: Prométheova játra (Mgr. Strnadová)
 • 12. 4. – Jan Skácel: vybrané básně (bude upřesněno; Mgr. Strnadová)
 • 19. 4. – Karel Hynek a Vratislav Effenberger: Jela tudy dáma + Poslední umře hlady (texty budou dostupné; Mgr. Strnadová)
 • 26. 4. – Vladimír Páral: Radost až do rána (Mgr. Kos)
 • 3. 5. – Michal Viewegh: Báječná léta pod psa (Mgr. Kos)
 • 10. 5. – Miloš Urban: Hastrman (Mgr. Kos)
 • 17. 5. – zápočtový týden
Literatura
  doporučená literatura
 • V souřadnicích mnohosti : česká literatura první dekády jednadvacátého století v souvislostech a interpretacích. Edited by Alena Šidáková Fialová - Petr Hruška - Lenka Jungmannová. Vydání první. Praha: Academia, 2014. 817 stran. ISBN 9788020024107. info
 • BAYARD, Pierre. Jak mluvit o knihách, které jsme nečetli. Translated by Petra James. 1. vyd. Brno: Host, 2010. 203 s. ISBN 9788072943678. info
 • NEWTON, Kenneth. Jak interpretovat text : kritický úvod do teorie a praxe literární interpretace. Translated by Milan Orálek. Olomouc: Periplum, 2008. 263 s. ISBN 9788086624471. info
 • CHATMAN, Seymour Benjamin. Příběh a diskurs : narativní struktura v literatuře a filmu. Translated by Milan Orálek. Vyd. 1. Brno: Host, 2008. 328 s. ISBN 9788072942602. info
 • V souřadnicích volnosti : česká literatura devadesátých let dvacátého století v interpretacích. Edited by Petr Hruška. Vyd. 1. Praha: Academia, 2008. 738 s. ISBN 9788020016300. info
 • MANGUEL, Alberto. Dějiny čtení. Translated by Olga Trávníčková. Vyd. 1. Brno: Host, 2007. 480 s. ISBN 9788072942312. info
 • PENNAC, Daniel. Jako román. Translated by Helena Beguivinová. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2004. 117 s. ISBN 8020411402. info
 • ECO, Umberto a Ladislav NAGY. Meze interpretace. 1. české vyd. Praha: Karolinum, 2004. 330 s. ISBN 9788024607405. info
 • RIMMON-KENAN, Shlomith. Poetika vyprávění. Translated by Vanda Pickettová. Vyd. 1. Brno: Host, 2001. 176 s. ISBN 807294004X. info
 • CHATMAN, Seymour Benjamin. Dohodnuté termíny : rétorika narativu ve fikci a filmu. V Olomouci: Univerzita Palackého, 2000. 259 s. ISBN 8024401754. info
 • HAMAN, Aleš. Úvod do studia literatury a interpretace díla. 1. vyd. Jinočany: H&H, 1999. 179 s. ISBN 8086022579. info
 • KOŽMÍN, Zdeněk a Jiří TRÁVNÍČEK. Na tvrdém loži z psího vína : česká poezie od 40. let do současnosti. Vyd. 1. Brno: Jota, 1998. 318 s. ISBN 8072420011. info
 • KOŽMÍN, Zdeněk. Interpretace básní. Vyd. 2., přeprac. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 186 s. ISBN 8021016949. info
 • ČERVENKA, Miroslav. Slovník básnických knih : díla české poezie od obrození do roku 1945. Praha: Československý spisovatel, 1990. ISBN 80-202-0217-X. info
 • ZEMAN, Milan. Rozumět literatuře. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986. 393 s. URL info
Výukové metody
Domácí příprava, četba textů, analýza, interpretace, diskuze.
Metody hodnocení
Aktivní práce v semináři, krátké písemné výstupy k tématu, závěrečná interpretace dvou zadaných úryvků textů.
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Předmět bude otevřen a vyučován při minimálním počtu 6 zapsaných studujících.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021, jaro 2022.