CJLB502 Otec a identita v ruralistické literatuře

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Vladimíra Derková (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.
Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 18:00–19:40 B2.51
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 22 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 5/22, pouze zareg.: 0/22, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/22
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je aplikace vybraných psychoanalytických teorií pro interpretaci literárního textu se zaměřením na analýzu motivů otce a národní identity.
Výstupy z učení
Student se seznámí se s využitím vybraných psychoanalytických teorií pro interpretaci literárního textu;
bude schopen zařadit ruralismus do dobového literárního a kulturního kontextu;
analyzovat otcovské postavy v literatuře 30. a 40. let 20. století;
uvést souvislosti mezi otcovskou postavou a národní identitou.
Osnova
 • Ruralismus, dobové i kontextové zařazení
 • otcovská role, psychoanalýza, Lacanova teorie subjektu a jméno otce
 • identita, národní identita (kontext přelomu 19. a 20. stol. a 1/2 20. stol.)
 • role otce v ruralistické literatuře
 • postava otce klíčem k národní identitě
Literatura
  doporučená literatura
 • Zoja, L. (2017). Soumrak otců. Praha: Prostor. ISBN 978-80-7260-347-3.
 • ANDERSON, Benedict R. O'G. Představy společenství : úvahy o původu a šíření nacionalismu. Edited by Martin Procházka, Translated by Petr Fantys - Miloslav Uličný. 1. české vyd. Praha: Karolinum, 2008. 274 s. ISBN 9788024614908. info
 • Ruralismus, jeho kořeny a dědictví : osobnosti, díla, ideje : sborník referátů z vědecké konference konané ve dnech 22.-23. dubna 2005 v Sedmihorkách. Semily: Státní okresní archív, 2005. 342 s. ISBN 8086254127. info
  neurčeno
 • PECHAR, Jiří. Lacan a Freud. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2013. 107 s. ISBN 9788074191534. info
 • FULKA, Josef. Psychoanalýza a francouzské myšlení. Vyd. 1. Praha: Herrmann & synové, 2008. 286 s. ISBN 9788087054116. info
Výukové metody
interpretace textů, diskuse, výklad
Metody hodnocení
účast v semináři (tolerovány 2 absence), četba zadaných textů, zápočet
Další komentáře
Předmět je vyučován jednorázově.
Kurz bude otevřen při minimálním počtu 10 zapsaných studentů.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/CJLB502