CJQ006 Comprehensive Examination

Faculty of Arts
Autumn 2018
Extent and Intensity
0/0/0. 7 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Biljana Gueorguieva Manolova, Ph.D. (lecturer)
PhDr. Eva Rusínová (lecturer)
PhDr. Lea Vyskočilová (lecturer)
Guaranteed by
PhDr. Eva Rusínová
Division of Czech for Foreigners - Department of Czech Language - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Zuzana Muchová
Supplier department: Division of Czech for Foreigners - Department of Czech Language - Faculty of Arts
Prerequisites (in Czech)
CJQ001 Czech Grammar for Foreigners && CJQ002 Cz. Ortography for Foreigners && CJQ003 Pronunciation Practice && CJQ004 Czech Conversation && CJQ005 Interpretation of Lit. Texts
Získání všech předepsaných zápočtů z disciplín povinných za 1. semestr studia (jazyk: česká gramatika, konverzace, ortografie a ortoepie; literatura: interpretace literárního textu.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Students’ practical knowledge of present Czech language (Czech grammar, conversation, ortoephy, lexicology and stylistics) is supposed to be presented in the qualifying exam. They must know how to use appropriate philological and literary terminology. Literature can be found in abstracts of BA courses. One of the parts of the qualifying exam is the ability to analyze the literary work and write an essay. Students are examined by commission (three teachers).
Syllabus
 • 1/ student will choose one scientific or literary text 2/ he/she will have 20 minutes to prepare for qualifying exam 3/ after reading the given text (or its part – CJQ003) examiners will ask questions and check if student comprehends the text (CJQ004) 4/ examiners will put several questions regarding grammar (CJQ001), orthography (CJQ002) and vocabulary (CJQ004) 5/ in the final part of the qualifying exam students will answer the questions about Czech literature (CJQ005)
Literature
 • Náhradní obsah: Švamberk, Zdeněk. Cvičebnice češtiny pro zahraniční studenty - 1. díl. Praha 1991, 142 s.
 • Náhradní obsah: Trnková, Alena: Cvičení z české mluvnice pro cizince. Vyd. 1. Praha, 1998. ISBN 80-85866-31-5
 • Náhradní obsah: Čejka, Mirek - Karlík, Petr - Krčmová, Marie - Rusínová, Zdeňka. Cvičení z českého jazyka. 1. Brno : MU, 1994. ISBN 80-210-0006-6.
 • Náhradní obsah: Švamberk, Zdeněk. Cvičebnice češtiny pro zahraniční studenty - 2. díl, 3. vydání, Praha 1996, 149 s.
 • Náhradní obsah: Čejka Mirek, Karlík Petr, Krčmová Marie, Rusínová Zdeňka. Cvičení z českého jazyka I. Brno: Masarykova univerzita, 1994, ISBN 80-210-006-6.
 • KŘIVÁNEK, Vladimír. Kolik příležitostí má báseň : kapitoly z české poválečné poezie 1945/2000. Vyd. 1. Brno: Host, 2007. 397 s. ISBN 9788072942275. info
 • DOLEJŠÍ, Pavel. Základní pravopisné jevy a pravopisná pravidla s podrobným výkladem českého pravopisu : a navíc 240 pravopisných cvičení a diktátů zaměřených na psaní i/í a y/ý po souhláskách tvrdých, měkkých a obojetných (s klíčem). 3., rozš. a upr. vyd. Humpolec: Pavel Dolejší, 2006. 177 s. ISBN 8086480801. info
 • LEHÁR, Jan. Česká literatura od počátků k dnešku. 2., dopl. vyd. Praha: Lidové noviny, 2004. 1078 s. ISBN 80-7106-308-8. info
 • LUTTEREROVÁ, Jiřina. Česká slovní zásoba a konverzační cvičení. Praha: ISV nakladatelství, 2003. 107 s. ISBN 80-85866-00-5. info
 • Příruční mluvnice češtiny. Edited by Miroslav Grepl - Petr Karlík - Marek Nekula - Zdenka Rusínová. Vyd. 2., opr. Praha: Lidové noviny, 1996. 799 s. ISBN 8071061344. info
 • Dějiny české literatury. Edited by Jan Mukařovský. 1. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1995. 714 s. ISBN 80-85865-48-3. info
 • Textová cvičebnice českého jazyka : pro zahraniční studenty. D. 2. Edited by Alena Trnková. Praha: Institut sociálních vztahů, 1994. 174 s. info
 • Textová cvičebnice českého jazyka :pro zahraniční studenty. Edited by Alena Trnková. 4., přeprac. vyd. [Praha]: Institut sociálních vztahů, 1994. 229 s. ISBN 80-85866-02-1. info
 • KRČMOVÁ, Marie. Fonetika a fonologie (Phonetics and Phonology.). Brno: Masarykova univerzita Brno, 1993. 148 pp. ISBN 80-210-0137-2. info
 • ČEJKA, Mirek, Petr KARLÍK, Marie KRČMOVÁ and Zdeňka RUSÍNOVÁ. Cvičení z českého jazyka. 2. Brno: MU, 1991. ISBN 80-210-0009-0. info
 • KARLÍK, Petr and Aleš SVOBODA. Skladba češtiny pro cizince. Brno: Univerzita J.E. Purkyně, 1982. info
 • POLDAUF, Ivan and Karel ŠPRUNK. Čeština jazyk cizí : mluvnice češtiny pro cizince. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1968. 417 s. info
 • VLČEK, Jaroslav. Dějiny české literatury. II, Od věku "zlatého" k století osmnáctému. 2., dopl. vyd. V Praze: L. Mazáč, 1931. 296 s. info
 • VLČEK, Jaroslav. Dějiny české literatury. III, Století osmnácté. 2., nezm. vyd. V Praze: L. Mazáč, 1931. 291 s. info
Teaching methods
self-study
Assessment methods
Qualifying exam.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Note related to how often the course is taught: jednorázově v řádném zkouškovém období.
Listed among pre-requisites of other courses

Zobrazit další předměty

The course is also listed under the following terms Autumn 2000, Autumn 2001, Autumn 2002, Autumn 2004, Autumn 2005, Autumn 2006, Autumn 2007, Autumn 2008, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2019, Autumn 2020.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2018, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2018/CJQ006