CJQZ13 Český jazyk pro cizince - začátečníci I - cvičení

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/7. 9 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Gorana Kameníková (přednášející)
Mgr. Grazyna Marta Lachmanová (přednášející)
Mgr. Zuzana Muchová (přednášející)
Mgr. Nada Petrović (přednášející)
Garance
PhDr. Eva Rusínová
Kabinet češtiny pro cizince - Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Muchová
Dodavatelské pracoviště: Kabinet češtiny pro cizince - Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Students enroll in this course via an application form at the Department of Czech for Foreigners (not via the IS). Do kurzu se studenti přihlašují formou přihlášek v Kabinetu češtiny pro cizince (nikoli přes IS).
Mateřské obory
Metody hodnocení
Ke složení zkoušky je třeba úspěšně splnit požadavky závěrečného testu. Dále je nutné dodržet následující pravidla: 1/ V průběhu jednoho semestru musí mít student 75% účast na výuce. V případě nižší účasti nebude student připuštěn k závěrečnému testu, tzn. nebude mu umožněno kurz ukončit. 2/ Přítomnost na hodině zahrnuje plnění úkolů stanovených vyučujícím (domácí úkoly, prezentace na hodině apod.) Nesplnění těchto úkolů (nepřipravenost studenta) se hodnotí jako absence. 3/ Studentům není dovoleno střídat skupiny, leda ve výjimečných případech výslovně předem schválených vedením Kabinetu češtiny pro cizince.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2005, podzim 2008, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, podzim 2019.