CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II

Filozofická fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Renata Hajslerová (cvičící)
Joseph Lennon, BA, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Ivana Malovičová (cvičící)
Mgr. Abigail Mokra (cvičící)
Anjuli Pandavar, PhD (cvičící)
Bc. Tomáš Průdek (cvičící)
Mgr. Šárka Roušavá, B.A. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Kateřina Svídová (cvičící)
Mgr. Martina Šindelářová Skupeňová (cvičící)
Mgr. Kateřina Špácová (cvičící)
Mgr. Dana Plíšková (pomocník)
Agnieszka Suchomelová-Polomska, M.A. (pomocník)
Garance
Mgr. Martina Šindelářová Skupeňová
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Filozofické fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Mgr. Martina Šindelářová Skupeňová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Filozofické fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
CJVA2B/01: Po 16:00–17:40 K32, Š. Roušavá
CJVA2B/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen. Š. Roušavá
CJVA2B/03: St 14:00–15:40 L31, Š. Roušavá
CJVA2B/04: St 10:00–11:40 L32, I. Malovičová
CJVA2B/05: Čt 10:00–11:40 L42, K. Svídová
CJVA2B/06: Čt 8:00–9:40 L42, K. Svídová
CJVA2B/07: St 12:00–13:40 L41, M. Šindelářová Skupeňová
CJVA2B/08: Út 14:00–15:40 L33, A. Mokra
CJVA2B/09: Po 18:00–19:40 K21, A. Mokra
CJVA2B/10: Po 14:00–15:40 L32, K. Svídová
CJVA2B/11: Út 18:00–19:40 K21, M. Šindelářová Skupeňová
CJVA2B/12: St 8:00–9:40 L33, M. Šindelářová Skupeňová
CJVA2B/13: Po 12:00–13:40 L41, K. Svídová
CJVA2B/14: Po 8:00–9:40 L41, M. Šindelářová Skupeňová
CJVA2B/15: Út 18:00–19:40 K12, A. Mokra
CJVA2B/17: Po 18:00–19:40 K23, R. Hajslerová
CJVA2B/18: Út 14:00–15:40 L41, M. Šindelářová Skupeňová
CJVA2B/19: St 14:00–15:40 L33, K. Svídová
CJVA2B/20: St 12:00–13:40 L33, A. Mokra
CJVA2B/21: Po 18:00–19:40 K32, K. Svídová
CJVA2B/T01: Út 18. 9. až Čt 13. 12. Út 9:00–10:50 KOM 110, T. Průdek, Nepřihlašuje se. Určeno pro studenty se zdravotním postižením.
CJVA2B/T02: Út 18. 9. až Čt 13. 12. Út 11:00–12:50 KOM 110, T. Průdek, Nepřihlašuje se. Určeno pro studenty se zdravotním postižením.
CJVA2B/T03: Po 17. 9. až Čt 13. 12. Po 14:00–15:50 KOM 105, T. Průdek, Nepřihlašuje se. Určeno pro studenty se zdravotním postižením.
CJVA2B/T04: Út 18. 9. až Čt 13. 12. Út 14:00–15:50 KOM 108, K. Špácová, Nepřihlašuje se. Určeno pro studenty se zdravotním postižením.
Předpoklady
(( FAKULTA ( FF ))&&( TYP_STUDIA ( BMN ))&&( FORMA ( P ))||( OBOR ( MUSFF )))&&(! OBOR ( AJ )&&! OBOR ( AJA ))
Tento kurz je PRIMÁRNĚ určen studentům PREZENČNÍHO studia. Ve výjimečných případech jej můžou navštěvovat studenti KOMBINOVANÉHO studia. Předpokládá se vstupní úroveň alespoň B1 (vhodné ověřit ADAPT testem - https://is.muni.cz/auth/el/1441/podzim2018/ADAPT_AJ/index.qwarp).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 375 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 370/375, pouze zareg.: 15/375, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/375
Cíle předmětu
Kurz CJVA2B směřuje k dosažení úrovně B2 ERR (Evropského referenčního rámce). Na konci kurzu by studenti měli být schopni porozumět hlavním myšlenkám poměrně komplexních textů na konkrétní i abstraktní témata, včetně odborných diskuzí v jejich oborech. Studenti by měli být schopni jazykové interakce s takovou mírou plynulosti a spontaneity, která umožňuje komunikaci s rodilými mluvčími bez větších nároků a problémů pro obě strany. Studenti by měli být schopni vytvořit jasný a podrobný text o široké škále akademických/ profesních témat a vysvětlit svůj názor na aktuální otázky, přičemž by měli být schopni zvážit několik možností a vysvětlit jejich výhody a nevýhody.
Výstupy z učení
At the end of the course, the students will be able to: - give a short presentation dealing with topic related to their studies and discuss the topic; - write an abstract of their presentation; - write a short argumentative text; - answer questions about a reading or listening text from academic context.
Osnova
 • Academic Orientation
 • Places
 • Professions
 • Texts
 • Cultures
 • Images
 • Events
 • Sounds
 • Groups
 • Visions
Literatura
  povinná literatura
 • A II Seminar materials for the CJVA2B course
  neurčeno
 • Effective presentations. Edited by Jeremy Comfort. 1st ed. Oxford : Oxford University Press, 2001. 80 s. ISBN 0-19-457065-7.
 • Giving presentations. Edited by Mark Ellis - Nina O'Driscoll. 6. impr. Harlow : Longman, 1997. 96 s. ISBN 0-582-06441-4.
 • Murphy, R. English Grammar in Use, CUP 1995
 • Swan, M. Practical English Usage, OUP 1995
 • Thomson, A.J., Martinet, A.V.A Practical English Grammar, OUP 1986
Výukové metody
Mini-prezentace připravené studenty, projekty, diskuze na hodinách, četba odborných textů, gramatická cvičení.
Metody hodnocení
V kurzu je požadována účast na seminářích a plnění průběžných úkolů. Kurz je zakončen zkouškou na úrovni B2 dle ERR, jež se skládá z písemného testu a ústní části. Test ověřuje schopnost porozumění psanému a slyšenému textu, znalost anglické mluvnice a lexika a také schopnost napsat argumentativní text. Ústní část zkoušky probíhá formou akademických prezentací na odborné či akademické téma, doplněných písemným abstraktem.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
Zkoušku je možné skládat pouze během zkouškového období. Informace o uznávání zkoušek: Studenti, kteří již složili jinou zkoušku na úrovni B2 a vyšší, mohou zažádat o uznání předmětu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výstupní úroveň B2 podle ERR pro hodnocení jazyků.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2018/CJVA2B

Nahoru | Aktuální datum a čas: 15. 12. 2018 05:43, 50. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému