CJVAEA Angličtina autonomně

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
50 hodin / semestr. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Eva Rudolfová (přednášející)
Mgr. Martina Šindelářová Skupeňová (přednášející)
Mgr. Štěpánka Bilová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Barbora Chovancová, Ph.D. (cvičící)
Joseph Lennon, BA, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Šárka Roušavá, B.A. (cvičící)
Mgr. Marcela Sekanina Vavřinová (cvičící)
Mgr. et Mgr. Petra Trávníková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lenka Zouhar Ludvíková (cvičící)
Mgr. Dana Plíšková (pomocník)
PaedDr. Marta Rybičková, Ph.D. (pomocník)
Garance
Mgr. Martina Šindelářová Skupeňová
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Filozofické fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Mgr. Dana Plíšková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Filozofické fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Rozvrh
St 26. 2. 18:00–19:40 K31, St 4. 3. 18:00–19:40 K31
Předpoklady
znalost anglického jazyka minimálně na úrovni B1 podle SERR
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 180 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 50/180, pouze zareg.: 0/180, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/180
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout studentům bezpečné prostředí pro komunikaci v angličtině a pro učení se. Rámec daný strukturou předmětu je lešením, kolem kterého si každý student vystaví svůj individuální program. Tímto přebírá zodpovědnost za své učení a stává se autonomním. Předmět si klade za cíl pomoci studentům najít co nejefektivnější strategie učení se jazyku, nabídnout široké spektrum modulů tak, aby každý mohl pracovat na dovednostech, které jsou pro něj důležité, a aby studenti principy sebeřízeného učení mohli praktikovat i v dalších disciplínách.
Výstupy z učení
Studenti rozvinou svoje metakognitivní dovednosti a rozšíří své kompetence v učení se nejen angličtině, ale i v dalších oblastech. Přeberou na sebe zodpovědnost, naučí se stanovovat své cíle dle svých potřeb, vybírat si strategie, které jsou pro ně vhodné, a monitorovat průběh učení. Na základě sebereflexe budou schopni ohodnotit sami sebe. Dle svých potřeb rozvinou ty oblasti, které potřebují pro studium cizího jazyka, pro své studium na univerzitě a pro svou budoucí kariéru.
Osnova
  • Ve dvou povinných seminářích budou studenti seznámeni s následujícími kapitolami: jazykové kompetence v SERR
  • proces učení
  • inteligence podle Gardnera
  • sebereflexe
  • metakognice
  • Náplň jednotlivých modulů se odvíjí od požadavků a potřeb studentů, kteří si modul zapíší.
  • Povinné semináře se v JS2020 konají 26.února a 4.března 2019 v 18:00 v K31.
Literatura
  • Karlsson L., Kjisik F. & Nordlund J. (1997). From here to autonomy. Helsinki University Press.
Výukové metody
přednášky, diskuse, domácí příprava, čtení, reflektivní psaní, individuální konzultace, moduly
Metody hodnocení
Dílčí požadavky budou stanoveny studenty dle jednotlivých modulů. Bezpodmínečně povinné jsou dva úvodní semináře. Student musí aktivně strávit učením min. 50 hod čistého času, výsledky práce budou předloženy formou portfolia. Hodnocení proběhne v rámci individuálních konzultací.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
https://www.cjv.muni.cz/en/english-autonomously/
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, podzim 2020, jaro 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/CJVAEA