CJVAEA Angličtina autonomně

Filozofická fakulta
podzim 2017
Rozsah
50 hodin / semestr. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Lenka Zouhar Ludvíková (přednášející)
Mgr. Martina Šindelářová Skupeňová (přednášející)
Mgr. Eva Rudolfová (přednášející)
Mgr. Eva Čoupková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Barbora Chovancová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Štěpánka Bilová, Ph.D. (přednášející)
Joseph Lennon, BA, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Petra Trávníková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Dana Straková (cvičící)
Mgr. Tereza Talavašková (cvičící)
Mgr. Šárka Roušavá, B.A. (cvičící)
PhDr. Ivana Malovičová (cvičící)
Mgr. Martin Nováček (cvičící)
Mgr. Dana Plíšková (pomocník)
PaedDr. Marta Rybičková, Ph.D. (pomocník)
Garance
Mgr. Lenka Zouhar Ludvíková
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Filozofické fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Zouhar Ludvíková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Filozofické fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Rozvrh
St 20. 9. St 17:30–19:05 B2.13, St 17:30–19:05 K12
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
CJVAEA/01: St 17:30–19:05 K12, L. Zouhar Ludvíková
Předpoklady
znalost anglického jazyka minimálně na úrovni B1 podle SERR (vhodné ověřit ADAPT testem - https://is.muni.cz/auth/el/1441/podzim2017/ADAPT_AJ/index.qwarp).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 180 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 22/180, pouze zareg.: 0/180, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/180
Cíle předmětu
Studenti rozvinou svoje metakognitivní dovednosti a rozšíří své kompetence v učení se nejen angličtině, ale i dalším oborům. Přeberou na sebe zodpovědnost, naučí se stanovovat své cíle dle svých potřeb, vybírat si strategie, které jsou pro ně vhodné, a monitorovat průběh učení. Na základě sebereflexe budou schopni ohodnotit sami sebe. Dle svých potřeb rozvinou ty oblasti, které potřebují pro studium cizího jazyka, pro své studium na univerzitě a pro svou budoucí kariéru.
English Autonomously je určen studentům bakalářského, magisterského i doktorského studia.
Výstupy z učení
Studenti se v kurzu naučí:
- plánovat, monitorovat a hodnotit proces učení se angličtině
- přebrat odpovědnost za proces učení
- vybrat si obsah dle svých silných a slabých stránek
- sebereflektivně psát a mluvit v angličtině o svém učení
Osnova
  • Ve dvou úvodních seminářích budou studenti seznámeni s následujícími kapitolami:
  • proces učení
  • inteligence podle Gardnera
  • strategie učení se jazykům
  • sebereflexe
  • metakognice
  • Náplň jednotlivých modulů se odvíjí od požadavků a potřeb studentů, kteří si modul zapíší.
  • Tyto povinné semináře se budou konat 27.září a 4.října, vždy v 17:30 a účast je povinná.
Literatura
  • Karlsson L., Kjisik F. & Nordlund J. (1997). From here to autonomy. Helsinki University Press.
Výukové metody
přednáška, diskuse, domácí příprava, čtení, reflektivní psaní, individuální konzultace, moduly
Metody hodnocení
Dílčí požadavky budou stanoveny studenty dle jednotlivých modulů. Bezpodmínečně povinné jsou dva úvodní semináře. Student musí aktivně strávit učením min. 50 hod čistého času, výsledky práce budou předloženy formou portfolia. Hodnocení proběhne v rámci individuálních konzultací.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
https://www.cjv.muni.cz/en/english-autonomously/
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020.