cjvn1p Německý jazyk pro akademické účely I - kombinované studium

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Jana Vyorálková (přednášející)
Bc. Mgr. Petra Chládková (cvičící)
Mgr. Dana Plíšková (pomocník)
Mgr. Martina Šindelářová Skupeňová (pomocník)
Garance
PhDr. Jana Vyorálková
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Filozofické fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Mgr. Dana Plíšková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Filozofické fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Předpoklady
( FAKULTA ( FF ))&&( TYP_STUDIA ( BMN ))&&( FORMA ( K ))&&(! OBOR ( NJ )&&! OBOR ( PNJ )&&! OBOR ( NJU ))
Tento kurz je PRIMÁRNĚ určen studentům KOMBINOVANÉHO studia. Tento kurz je určen studentům se znalostí němčiny na středně pokročilé úrovni. Jedná se o povinně volitelný kurz pro studenty bakalářského a magisterského studijního programu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 60 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 7/60, pouze zareg.: 0/60, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/60
Cíle předmětu
V tomto kurzu neprobíhá výuka. Student má k dispozici on line kurz e-learningu, zaměřený na rozvoj lingvistických a mluvnických dovedností. Náplň kurzu odpovídá jazykovým kompetencím dle úrovně B1/B2 Evropského referenčního rámce. Student by měl být schopen komunikovat plynně a přirozeně, což umožňuje jeho oboustranně bezproblémovou komunikaci s rodilými mluvčími. Student je schopen vytvořit jasný, detailní text týkající se celé řady akademických a odborných témat a umí vysvětlit názor na aktuální problém s přihlédnutím k výhodám i nevýhodám různých možností.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu budou studenti schopni: číst a rozumět akademickým textům a pracovat s nimi; napsat krátký text (např. e-mail, shrnutí).
Osnova
  • V tomto kurzu neprobíhá výuka. Student pracuje a připravuje se individuálně.
Literatura
    doporučená literatura
  • BENEŠ, Eduard. Praktická mluvnice němčiny : přepracované a aktualizované vydání oblíbené mluvnice : nový německý pravopis. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2005. 284 s. ISBN 8072383922. info
  • KOVÁŘOVÁ, Alena. Beneš E., Jungwirt K., Kouřimská M., Zapletal Š. Praktická mluvnice němčiny. Plzeň: Fraus, 1. Aufl., 2005, 284 S. 1. vyd. Brno: MU Brno, 2007. 2 s. ISBN 978-80-210-4501-9. info
  • DUSILOVÁ, Doris. Nová cvičebnice německé gramatiky : 8800 příkladů s řešením na protější straně. 3. vyd. Praha: Polyglot, 2001. 463 s. ISBN 8086195104. info
  • Dusilová, Doris. Sprechen Sie Deutsch I., II., III., Polyglott
Výukové metody
V tomto kurzu neprobíhá výuka. Student pracuje a připravuje se individuálně. Může využít doporučenou literaturu a e-learningový kurz zaměřený na mluvnici:
https://is.muni.cz/auth/el/1456/podzim2007/PJI3N/index.qwarp
Metody hodnocení
Podmínkou udělení zápočtu je úspěšné splnění testu zaměřeného na mluvnici na úrovni B1/B2. Test obsahuje 50 položek, které testují gramatické jevy úrovně B1/B2 + čtecí text.
Vyučovací jazyk
Němčina
Navazující předměty
Informace učitele
Pomocí různých interaktivních cvičení si můžete procvičit a ověřit své znalosti německé mluvnice (adresu kurzu lze rovněž nalézt na stránkách ISu): https://is.muni.cz/auth/el/1456/podzim2007/PJI3N/index.qwarp
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Poznámka k četnosti výuky: on-line kurz.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/cjvn1p