CJVS1M Španělský jazyk pro akademické a odborné účely I

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jitka Žváčková (přednášející)
Mgr. Dana Plíšková (pomocník)
Mgr. Martina Šindelářová Skupeňová (pomocník)
Garance
Mgr. Jitka Žváčková
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Filozofické fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Mgr. Dana Plíšková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Filozofické fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Rozvrh
Út 12:00–13:40 L32
Předpoklady
! OBOR ( SJ )
Curso orientado a los estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras. Nivel mínimo del español B1 según el MCER.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 6 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/6, pouze zareg.: 0/6, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/6
Jiné omezení: Podmínkou pro zápis do kurzu je znalost španělštiny na středoškolské úrovni nebo adekvátní znalost získaná na základě jiné formy studia.
Cíle předmětu
El curso enfoca las habilidades académicas y el lenguaje específico. Durante el curso se practicarán todas las destrezas (comprensiones auditiva y lectora; expresiones oral y escrita). Se utiliza material auténtico. El objetivo del curso es lograr el nivel B1+ (según el MCER) y familiarizarse con el lenguaje académico y el lenguaje específico.
Výstupy z učení
Al final del curso, el alumno comprenderá los puntos esenciales de un discurso claro y estándar y si es familiar el tema o su campo de estudio. Podrá producir un discurso simple y coherente sobre temas familiares y en sus campos de interés. Será capaz de contar un evento, experiencia o noticia, describir un objetivo y explicar brevemente las razones o explicaciones de un proyecto o idea.
Osnova
 • Español en el mundo.
 • España actual.
 • Latinoamérica actual.
 • Cultura.
 • Literatura.
 • Arte
 • Lengua: registros, siglas.
 • Comunicación intercultural.
Literatura
 • Náhradní obsah: Náhradní obsah: Brožová, K., Ferrer Peňaranda C.: Aventura 3, Klett, Praha, 2011, ISBN: 9788073970642
 • Náhradní obsah: Náhradní obsah: BARALO, Marta, GENÍS Marta, SANTANA Mª Eugenia. Vocabulario. Nivel Medio B1. Anaya, 2011. ISBN: 978-84-678-1536-8
 • Náhradní obsah: Náhradní obsah: GARCÍA-VIÑÓ SÁNCHEZ, M.: Preparación al Diploma de Español. Nivel B1. Madrid: Edelsa, 2013. ISBN 9788477113539
 • Náhradní obsah: Náhradní obsah: López Moreno, C.: España contemporánea, SGEL, Madrid, 2005, ISBN: 9788497781862
 • Náhradní obsah: Náhradní obsah: Martínez Díaz, N.: Historia de América Latina, SGEL, 2006, ISBN: 9788471436436
 • Náhradní obsah: Náhradní obsah: Fenclová, J., Carrasco J.: Literatura španělsky mluvících zemí, Fraus, 2012, 978-80-7238-063-3
Výukové metody
Presentar noticias de la actualidad, lectura regular de la prensa en español, trabajo en grupos, debates, aprendizaje autónomo de la gramática.
Metody hodnocení
Trabajos parciales a lo largo del semestre. Presentación de noticias. Participación activa (70% de asistencia); resúmenes de noticias presentadas, glosario.
Vyučovací jazyk
Španělština
Navazující předměty
Informace učitele
Para poder registrarse se requiere un test de nivel.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Kurz je zakončen zápočtem (písemný test z probraného učiva). V dalším semestru pokračuje kurzem CJVS2M, který je zakončen zkouškou.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2019/CJVS1M