CJVS2ST Španělština pro studium a stáže v zahraničí II

Filozofická fakulta
jaro 2016
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Jitka Žváčková (přednášející)
Mgr. Dana Plíšková (pomocník)
Mgr. Filip Hanzelka (pomocník)
Garance
Mgr. Jitka Žváčková
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Filozofické fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Mgr. Dana Plíšková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Filozofické fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Rozvrh
Čt 8:00–9:30 U36
Předpoklady
FORMA ( P )
Přednost při zápisu mají studenti, kteří vyjíždějí na studijní pobyt do Španělska nebo Latinské Ameriky. Minimální požadovaná znalost je na úrovni B1 dle ERR.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/25, pouze zareg.: 0/25, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/25
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na nácvik praktických i akademických dovedností spojených se studijním pobytem v zahraničí. V jeho průběhu budou procvičovány všechny řečové dovednosti (poslech, porozumění čtenému, ústní a písemný projev). Ve výuce jsou používány autentické nahrávky, texty a cvičení (viz "LITERATURA"). Cílem předmětu je dosáhnout jazykových znalostí na úrovni B2 dle ERR.
Osnova
  • ESPAÑOL PARA PROGRAMAS DE INTERCAMBIO INTERNACIONAL II 1. Ir de beca 2. Lenguaje 3. Comunicación intercultural 4. Universidad 5. Alojamiento 6. Transporte 7. Bancos, seguros 8. Currículum vitae 9. Carta de motivación 10. Consejos, tips
Literatura
  • LÓPEZ RIPOLL, Silvia, MIÑANO LÓPEZ, Julia. Destino Erasmus 1. SGEL, 2009. ISBN: 978-84-9778-412-2
  • GRAS MANZANO, Pedro, SANTIAGO BARRIENDOS, Marisa, YÚFERA GÓMEZ, Irene. Destino Erasmus 2. SGEL, 2009. ISBN: 978-84-9778-414-6
  • BARALO, Marta, GENÍS Marta, SANTANA Mª Eugenia. Vocabulario. Nivel Medio B1. Anaya, 2011. ISBN: 978-84-678-1536-8
  • CASTRO, Francisca. Uso de la gramática española elemental. Edelsa, 2008. ISBN: 978-84-7711-710-0
  • ARAGONÉS, Luis, PALENCIA, Ramón. Gramática de uso del español. Ediciones SM., 2010. ISBN: 978-84-348-9351-1
Výukové metody
Cvičení, čtení, poslech, role play, prezentace, diskuze, vyhledávání na šp. webových stránkách, domácí úkoly, atd.
Metody hodnocení
Semestr je zakončen Zkouškou: 1.ústní prezentace 2.písemný test Pro absolvování kurzu je nutná 70% účast ve výuce (aktivní přístup).
Vyučovací jazyk
Španělština
Informace učitele
Přednost při zápisu mají studenti, kteří vyjíždějí na studijní pobyt do Španělska nebo Latinské Ameriky. Minimální požadovaná znalost je na úrovni B1 dle ERR. This seminar is mainly designed for students who are planning to go on study stay to Spain or Latin America. The basic entrance knowledge is B1 according to CEFR.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Poznámka k periodicitě výuky: Předmět je vypisován pouze v jarním semestru.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2015.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2016/CJVS2ST