CJX012 A Thesis Seminar, Pt. II

Faculty of Arts
Autumn 2020
Extent and Intensity
0/2/0. 15 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Taught online.
Teacher(s)
Mgr. Miroslav Balaštík, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Jitka Bednářová, Ph.D. (lecturer)
doc. PhDr. Hana Bočková, Dr. (lecturer)
doc. Mgr. Petr Bubeníček, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Vlastimil Čech, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Tereza Dědinová, Ph.D. (lecturer)
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Zuzana Fonioková, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Michal Fránek, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Miroslav Kotásek, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Luisa Nováková, Ph.D. (lecturer)
prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc. (lecturer)
prof. PhDr. Milan Suchomel, CSc. (lecturer)
Mgr. Jan Tlustý, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Zuzana Urválková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.
Department of Czech Literature - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Eva Zachová
Supplier department: Department of Czech Literature - Faculty of Arts
Prerequisites
CJX011 A Thesis Seminar I || CJX001 A Thesis Seminar, Pt. I
Led by the student's tutor.
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives
Upon completion of this course, students are able to implement a research plan on a specific topic, conduct research independently and write a diploma thesis based on that topic.
Syllabus
  • The goal of the diploma seminar is to assist the student in completing the diploma thesis and prepare for its successful defence. This timetable for the consultations is arranged on an individual basis.
Literature
  • Further literature for the diploma thesis seminar is assigned on an individual basis based on the topic of the thesis. | (in Czech) Literatura pro diplomový seminář je předepsána individuálně podle tématu práce.
  • KUBÁTOVÁ, Helena and Dušan ŠIMEK. Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. 4., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 90 s. ISBN 9788024415895. info
  • POKORNÝ, Jiří. Úspěšnost zaručena : jak efektivně zpracovat a obhájit diplomovou práci. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004. 207 s. ISBN 807204348X. info
  • ECO, Umberto and Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Teaching methods
Individual tutorials.
Assessment methods
Credit for this course is awarded by the thesis supervisor based on his/her evaluation of the student’s progress in writing the diploma thesis.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught each semester.
The course is also listed under the following terms Autumn 2005, Spring 2006, Autumn 2006, Spring 2007, Autumn 2007, Spring 2008, Autumn 2008, Spring 2009, Autumn 2009, Spring 2010, Autumn 2010, Spring 2011, Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019, Autumn 2019, Spring 2020, Spring 2021, Autumn 2021, Spring 2022.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2020, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2020/CJX012