CLDS24 Doktorandský kroužek II

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Petr Bubeníček, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.
Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Eva Zachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cíl předmětu Cílem je rozšíření a doplnění odborných znalostí doktoranda v konfrontaci s dosaženými výsledky jeho kolegů (doktorandů).
Osnova
  • Obsahové zaměření Konkrétní náplň předmětu souvisí s doktorandovým představením tezí k připravované disertaci či s představením jedné z jejích napsaných kapitol, a to v rámci vystoupení před kolegy v doktorandském kroužku (viz též anotaci doktorandský kroužekI). Po vystoupení doktoranda následuje oponentura předem určeného učitele ústavu, poté diskuse k tématu. Dle zaměření disertací jednotlivých doktorandů (zpravidla studentů 2.-5. semestru).
Literatura
  • Základní literatura dle zaměření disertace a domluvy se školitelem (příp. oponentem daného vystoupení v doktor. kroužku).
  • Doporučená literatura dle zaměření disertace a domluvy se školitelem (příp. oponentem daného vystoupení v doktor. kroužku).
Metody hodnocení
z
Informace učitele
Zápočet získávají studenti vyšších semestrů na základě svého vystoupení. Takové vystoupení je pro každého doktoranda jednou za studium doporučené. V každém semestru se uskuteční v průměru pět setkání doktorandského kroužku.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/CLDS24