CLDS29 Pedagogická činnost II

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2. 15 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.
Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Eva Zachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cíl předmětu Cílem je pedagogická činnost na školícím pracovišti, která povede k doktorandovu odbornému růstu v pedagogickém ohledu. Doktorand zpravidla vyučuje výběrový předmět, který souvisí s tématem jeho disertace.
Osnova
  • Základní témata Dle zaměření disertací jednotlivých doktorandů.
Literatura
  • Základní literatura dle zaměření disertace a domluvy se školitelem a vyučujícími tohoto předmětu.
  • Doporučená literatura dle zaměření disertace a domluvy se školitelem a vyučujícími tohoto předmětu.
Výukové metody
Vlastní přednášky.
Metody hodnocení
z
Informace učitele
Anotace, sylabus a další specifikace kursu podléhají schválení vedoucího ústavu a předsedy oborové komise a vznikají po konzultaci se školitelem. Otázky probíhající výuky doktorand průběžně konzultuje se svým školitelem, přednášejícími tohoto předmětu a didaktikem oboru. Závěrečné hodnocení udělí učitel tohoto předmětu po konzultaci se školitelem.
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Kreditová dotace je za 1 kurs a semestr.
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/CLDS29