CLDS_a06 Conference Presentation III

Faculty of Arts
Spring 2020
Extent and Intensity
0/0/0. 5 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D. (lecturer)
prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc. (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.
Department of Czech Literature - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Eva Zachová
Supplier department: Department of Czech Literature - Faculty of Arts
Prerequisites (in Czech)
CLDS_a05 Conference Presentation II
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The course aim is for the student:
- to choose individually scietific theme;
- to demonstrate their ability of independently writing an academic article;
- to present a paper with adequate academic contents to the academic community;
- to demonstrate their ability to function in an academic discussion.
Learning outcomes
After finishing the course student will be able:
- to select the topic of the paper and the relevant literature;
- to independently write an academic paper;
- to present a paper at an academic conference;
- to participate in academic discussions.
Syllabus
 • According to the topic of the academic conference.
Literature
  required literature
 • SCHMID, Wolf. Narativní transformace : dění, příběh, vyprávění, prezentace vyprávění. Translated by Petr Málek. Vyd. 1. Brno: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2004. 68 s. ISBN 8085778416. info
  recommended literature
 • BÉBR, Richard. Prezentace a mezilidská komunikace : jak psát / jak mluvit. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2000. 90 s. ISBN 8070799471. info
 • ČMEJRKOVÁ, Světla, František DANEŠ and Jindra SVĚTLÁ. Jak napsat odborný text. Vydání první. Praha: Leda, 1999. 255 stran. ISBN 8085927691. info
  not specified
 • NEUMAJER, Ondřej, Lucie ROHLÍKOVÁ and Jiří ZOUNEK. Učíme se s tabletem - využití mobilních technologií ve vzdělávání (Learning with Tablets - Use of Mobile Technology in Education). Praha: Wolters Kluwer, 2015. 188 pp. ISBN 978-80-7478-768-3. URL info
 • ZOUNEK, Jiří and Petr SUDICKÝ. E-learning : učení (se) s online technologiemi (E-learning : teaching and learning with online technologies). Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012. 226 pp. ISBN 978-80-7357-903-6. info
 • PLAMÍNEK, Jiří. Komunikace a prezentace : umění mluvit, slyšet a rozumět. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. 176 s. ISBN 9788024727066. info
 • ZOUNEK, Jiří. Internet nejen pro studenty (Internet (not only) for Students). Praha: Grada, 2003. 104 pp. Internet pro... ISBN 80-247-0570-2. info
Teaching methods
Presentation.
Assessment methods
The credit will be awarded after the presenting at the conference.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught: in blocks.
Information on the extent and intensity of the course: blok.
The course is also listed under the following terms Autumn 2019.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2020/CLDS_a06