CLDS_a24 Doktorandský seminář VIII

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
blok. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Hana Bočková, Dr. (přednášející)
prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Hana Bočková, Dr.
Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Eva Zachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Předpoklady
CLDS_a23 Doktorandský seminář VII
Předmět navazuje na předmět CLDS_a23 Doktorandský seminář VII.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Předmět je určen výhradně studentům specializace Zemské jazyky.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cíle předmětu:
- využití znalostí získaných během studia ke koncipování disertační práce;
- volba metodologie s ohledem na zaměření disertační práce;
- obhájení zvolené metodologie v diskusi;
- směřování k definitivní podobě textu.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- využít poznatky získané během studia;
- samostatně postupovat při koncipování disertační práce;
- prezentovat řešení dílčích problémů i celé koncepce disertační práce;
-odborně argumentovat v diskusi o své práci nebo pracích dalších studentů.
Osnova
  • Seminář vede studenta k vytvoření definitivní podoby disertační práce; studenti prezentují dílčí problémy své práce, popř. její finální podobu; na vytvořeném fóru specializace Zemské jazyky diskutují o své práci a práci svých kolegů.
Literatura
    povinná literatura
  • Odborná literatura zaměřená na téma disertační práce
Výukové metody
Četba, analýza, interpretace, diskuse.
Metody hodnocení
Zápočet
Informace učitele
Předmět je primárně určen studentům specializace Zemské jazyky.
Další komentáře
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/CLDS_a24