DISB008 First year bachelor's degree complex exam

Faculty of Arts
Spring 2023
Extent and Intensity
0/0/0. 0 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. MgA. David Drozd, Ph.D. (lecturer)
prof. PhDr. Margita Havlíčková (lecturer)
doc. Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D. (lecturer)
Jitka Kapinusová (assistant)
Guaranteed by
doc. Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D.
Department of Theatre Studies - Faculty of Arts
Contact Person: doc. Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D.
Supplier department: Department of Theatre Studies - Faculty of Arts
Prerequisites (in Czech)
DVB001 Theatre in History 1 && DVB002 Intro to Theatre Studies && DVB003 Drama as Literature I || DISB001 Theatre in History 1 && DISB002 Intro to Theatre Studies && DISB003 Drama as Literature I
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 7 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
Exam after the first year will test knowledge gained through the whole year.
Learning outcomes
Student should prove at exam:

- knowledge of basic theatrological terms;
- knowledge of history of theatre and drama;
- knowledge of non-aesthetical functions of theatre
- ability of independent analysis of dramatic texts;
- ability of independent analysis of theatre performance.
Syllabus
 • Exam consists of two parts:
 • 1) written part: analysis of dramatic text. Text is chosen by commitee from a list of plays, which can be found on DTS website;
 • 2) oral part: commissional exam testing knowledge from all mandatory courses teached durnig first year
Literature
  required literature
 • KOLÁR, Robert, Petr PLECHÁČ and Jakub ŘÍHA. Úvod do teorie verše. Vyd. 1. Praha: Akropolis, 2013. 159 s. ISBN 9788074700514. info
 • VOSTRÝ, Jaroslav. Režie je umění. Vyd. 2. V Praze: Akademie múzických umění, 2009. 265 s. ISBN 9788073311483. info
 • HOŘÍNEK, Zdeněk. Drama, divadlo, divák. 3. rozš. vyd. Brno: Janáčkova akademie múzických umění, 2008. 209 s. ISBN 9788086928463. info
 • BACHTIN, Michail Michajlovič. François Rabelais a lidová kultura středověku a renesance. Translated by Jaroslav Kolár. Vyd. 2., v nakl. Argo 1. Praha: Argo, 2007. 489 s. ISBN 9788072037766. info
 • Theatre histories : an introduction. Edited by Gary Jay Williams - Phillip B. Zarrilli. 1st pub. New York: Routledge, 2006. xxxi, 544. ISBN 9780415227285. info
 • ZÍBRT, Čeněk. Veselé chvíle v životě lidu českého. Edited by Zdena Hochová-Brožíková. Vyd. 2. Praha: Vyšehrad, 2006. 636 s. ISBN 8070216247. info
 • TURNER, Victor Witter. Průběh rituálu. Translated by Lucie Kučerová. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2004. vii, 194. ISBN 8072269003. info
 • BĚLINA, Pavel. Dějiny zemí koruny české. 8. vyd. Praha: Paseka, 2002. 328 s. ISBN 80-7185-503-0. info
 • OSOLSOBĚ, Ivo. Ostenze, hra a jazyk (Ostension, Play and Language). první. Brno: Host, 2002. 398 pp. Teoretická knihovna. ISBN 80-7294-076-7. info
 • BROCKETT, Oscar G. Dějiny divadla. Vyd. 1. Praha: Lidové noviny, 1999. 948 s. : i. ISBN 80-7106-364-9. info
 • VELTRUSKÝ, Jiří. Příspěvky k teorii divadla. Translated by Kateřina Hilská. 1. vyd. Praha: Divadelní ústav, 1994. 270 s. ISBN 8070080469. info
 • LUKEŠ, Milan. Umění dramatu. 1. vydání. Praha: Melantrich, 1987. 225 stran. info
 • ARISTOTELÉS. Poetika [Aristoteles, Orbis, 1964] : Dramatické principy Aristotelovy (Obsaž.). Translated by Julie Nováková. 6. vyd., v Orbisu 2. Praha: Orbis, 1964. 97 s. info
 • HONZL, Jindřich. K novému významu umění : divadelní úvahy a programy 1920-1952. Praha: Orbis, 1956. 35-448 s. URL info
 • POKORNÝ, Jaroslav. Složky divadelního výrazu. V Praze: Ústav pro učebné pomůcky průmyslových a odborných škol, 1946. 263 s. info
 • ZICH, Otakar. Estetika dramatického umění : teoretická dramaturgie. V Praze: Melantrich, 1931. 408 s. info
Teaching methods
Theoretical preparation, lectures, seminars, seminar work
Assessment methods
Final written analysis of dramatic text chosen by commitee. Text is picked from a list, which can be found on DTS website. After written analysis student can accede to oral part of the exam. Commissional exam is testing knowledge from all mandatory courses teached durnig first year. Student must get at least 70% from total points.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught annually.
Listed among pre-requisites of other courses
Teacher's information
http://divadlo.phil.muni.cz/
The course is also listed under the following terms Spring 2020, Spring 2021, Spring 2022.

DISB008 First year bachelor's degree complex exam

Faculty of Arts
Spring 2022
Extent and Intensity
0/0/0. 0 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. MgA. David Drozd, Ph.D. (lecturer)
prof. PhDr. Margita Havlíčková (lecturer)
doc. Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D. (lecturer)
Jitka Kapinusová (assistant)
Guaranteed by
doc. Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D.
Department of Theatre Studies - Faculty of Arts
Contact Person: doc. Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D.
Supplier department: Department of Theatre Studies - Faculty of Arts
Prerequisites (in Czech)
DVB001 Theatre in History 1 && DVB002 Intro to Theatre Studies && DVB003 Drama as Literature I || DISB001 Theatre in History 1 && DISB002 Intro to Theatre Studies && DISB003 Drama as Literature I
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 7 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
Exam after the first year will test knowledge gained through the whole year.
Learning outcomes
Student should prove at exam:

- knowledge of basic theatrological terms;
- knowledge of history of theatre and drama;
- knowledge of non-aesthetical functions of theatre
- ability of independent analysis of dramatic texts;
- ability of independent analysis of theatre performance.
Syllabus
 • Exam consists of two parts:
 • 1) written part: analysis of dramatic text. Text is chosen by commitee from a list of plays, which can be found on DTS website;
 • 2) oral part: commissional exam testing knowledge from all mandatory courses teached durnig first year
Literature
  required literature
 • KOLÁR, Robert, Petr PLECHÁČ and Jakub ŘÍHA. Úvod do teorie verše. Vyd. 1. Praha: Akropolis, 2013. 159 s. ISBN 9788074700514. info
 • VOSTRÝ, Jaroslav. Režie je umění. Vyd. 2. V Praze: Akademie múzických umění, 2009. 265 s. ISBN 9788073311483. info
 • HOŘÍNEK, Zdeněk. Drama, divadlo, divák. 3. rozš. vyd. Brno: Janáčkova akademie múzických umění, 2008. 209 s. ISBN 9788086928463. info
 • BACHTIN, Michail Michajlovič. François Rabelais a lidová kultura středověku a renesance. Translated by Jaroslav Kolár. Vyd. 2., v nakl. Argo 1. Praha: Argo, 2007. 489 s. ISBN 9788072037766. info
 • Theatre histories : an introduction. Edited by Gary Jay Williams - Phillip B. Zarrilli. 1st pub. New York: Routledge, 2006. xxxi, 544. ISBN 9780415227285. info
 • ZÍBRT, Čeněk. Veselé chvíle v životě lidu českého. Edited by Zdena Hochová-Brožíková. Vyd. 2. Praha: Vyšehrad, 2006. 636 s. ISBN 8070216247. info
 • TURNER, Victor Witter. Průběh rituálu. Translated by Lucie Kučerová. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2004. vii, 194. ISBN 8072269003. info
 • BĚLINA, Pavel. Dějiny zemí koruny české. 8. vyd. Praha: Paseka, 2002. 328 s. ISBN 80-7185-503-0. info
 • OSOLSOBĚ, Ivo. Ostenze, hra a jazyk (Ostension, Play and Language). první. Brno: Host, 2002. 398 pp. Teoretická knihovna. ISBN 80-7294-076-7. info
 • BROCKETT, Oscar G. Dějiny divadla. Vyd. 1. Praha: Lidové noviny, 1999. 948 s. : i. ISBN 80-7106-364-9. info
 • VELTRUSKÝ, Jiří. Příspěvky k teorii divadla. Translated by Kateřina Hilská. 1. vyd. Praha: Divadelní ústav, 1994. 270 s. ISBN 8070080469. info
 • LUKEŠ, Milan. Umění dramatu. 1. vydání. Praha: Melantrich, 1987. 225 stran. info
 • ARISTOTELÉS. Poetika [Aristoteles, Orbis, 1964] : Dramatické principy Aristotelovy (Obsaž.). Translated by Julie Nováková. 6. vyd., v Orbisu 2. Praha: Orbis, 1964. 97 s. info
 • HONZL, Jindřich. K novému významu umění : divadelní úvahy a programy 1920-1952. Praha: Orbis, 1956. 35-448 s. URL info
 • POKORNÝ, Jaroslav. Složky divadelního výrazu. V Praze: Ústav pro učebné pomůcky průmyslových a odborných škol, 1946. 263 s. info
 • ZICH, Otakar. Estetika dramatického umění : teoretická dramaturgie. V Praze: Melantrich, 1931. 408 s. info
Teaching methods
Theoretical preparation, lectures, seminars, seminar work
Assessment methods
Final written analysis of dramatic text chosen by commitee. Text is picked from a list, which can be found on DTS website. After written analysis student can accede to oral part of the exam. Commissional exam is testing knowledge from all mandatory courses teached durnig first year. Student must get at least 70% from total points.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught annually.
Listed among pre-requisites of other courses
Teacher's information
http://divadlo.phil.muni.cz/
The course is also listed under the following terms Spring 2020, Spring 2021, Spring 2023.

DISB008 First year bachelor's degree complex exam

Faculty of Arts
Spring 2021
Extent and Intensity
0/0/0. 0 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. MgA. David Drozd, Ph.D. (lecturer)
prof. PhDr. Margita Havlíčková (lecturer)
doc. Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Bc. Iva Mikulová, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Karolína Stehlíková, Ph.D. (lecturer)
Jitka Kapinusová (assistant)
Guaranteed by
doc. Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D.
Department of Theatre Studies - Faculty of Arts
Contact Person: doc. Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D.
Supplier department: Department of Theatre Studies - Faculty of Arts
Prerequisites (in Czech)
DVB001 Theatre in History 1 && DVB002 Intro to Theatre Studies && DVB003 Drama as Literature I || DISB001 Theatre in History 1 && DISB002 Intro to Theatre Studies && DISB003 Drama as Literature I
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 7 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
Exam after the first year will test knowledge gained through the whole year.
Learning outcomes
Student should prove at exam:

- knowledge of basic theatrological terms;
- knowledge of history of theatre and drama;
- knowledge of non-aesthetical functions of theatre
- ability of independent analysis of dramatic texts;
- ability of independent analysis of theatre performance.
Syllabus
 • Exam consists of two parts:
 • 1) written part: analysis of dramatic text. Text is chosen by commitee from a list of plays, which can be found on DTS website;
 • 2) oral part: commissional exam testing knowledge from all mandatory courses teached durnig first year
Literature
  required literature
 • KOLÁR, Robert, Petr PLECHÁČ and Jakub ŘÍHA. Úvod do teorie verše. Vyd. 1. Praha: Akropolis, 2013. 159 s. ISBN 9788074700514. info
 • VOSTRÝ, Jaroslav. Režie je umění. Vyd. 2. V Praze: Akademie múzických umění, 2009. 265 s. ISBN 9788073311483. info
 • HOŘÍNEK, Zdeněk. Drama, divadlo, divák. 3. rozš. vyd. Brno: Janáčkova akademie múzických umění, 2008. 209 s. ISBN 9788086928463. info
 • BACHTIN, Michail Michajlovič. François Rabelais a lidová kultura středověku a renesance. Translated by Jaroslav Kolár. Vyd. 2., v nakl. Argo 1. Praha: Argo, 2007. 489 s. ISBN 9788072037766. info
 • Theatre histories : an introduction. Edited by Gary Jay Williams - Phillip B. Zarrilli. 1st pub. New York: Routledge, 2006. xxxi, 544. ISBN 9780415227285. info
 • ZÍBRT, Čeněk. Veselé chvíle v životě lidu českého. Edited by Zdena Hochová-Brožíková. Vyd. 2. Praha: Vyšehrad, 2006. 636 s. ISBN 8070216247. info
 • TURNER, Victor Witter. Průběh rituálu. Translated by Lucie Kučerová. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2004. vii, 194. ISBN 8072269003. info
 • BĚLINA, Pavel. Dějiny zemí koruny české. 8. vyd. Praha: Paseka, 2002. 328 s. ISBN 80-7185-503-0. info
 • OSOLSOBĚ, Ivo. Ostenze, hra a jazyk (Ostension, Play and Language). první. Brno: Host, 2002. 398 pp. Teoretická knihovna. ISBN 80-7294-076-7. info
 • BROCKETT, Oscar G. Dějiny divadla. Vyd. 1. Praha: Lidové noviny, 1999. 948 s. : i. ISBN 80-7106-364-9. info
 • VELTRUSKÝ, Jiří. Příspěvky k teorii divadla. Translated by Kateřina Hilská. 1. vyd. Praha: Divadelní ústav, 1994. 270 s. ISBN 8070080469. info
 • LUKEŠ, Milan. Umění dramatu. 1. vydání. Praha: Melantrich, 1987. 225 stran. info
 • ARISTOTELÉS. Poetika [Aristoteles, Orbis, 1964] : Dramatické principy Aristotelovy (Obsaž.). Translated by Julie Nováková. 6. vyd., v Orbisu 2. Praha: Orbis, 1964. 97 s. info
 • HONZL, Jindřich. K novému významu umění : divadelní úvahy a programy 1920-1952. Praha: Orbis, 1956. 35-448 s. URL info
 • POKORNÝ, Jaroslav. Složky divadelního výrazu. V Praze: Ústav pro učebné pomůcky průmyslových a odborných škol, 1946. 263 s. info
 • ZICH, Otakar. Estetika dramatického umění : teoretická dramaturgie. V Praze: Melantrich, 1931. 408 s. info
Teaching methods
Theoretical preparation, lectures, seminars, seminar work
Assessment methods
Final written analysis of dramatic text chosen by commitee. Text is picked from a list, which can be found on DTS website. After written analysis student can accede to oral part of the exam. Commissional exam is testing knowledge from all mandatory courses teached durnig first year. Student must get at least 70% from total points.
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught annually.
Listed among pre-requisites of other courses
Teacher's information
http://divadlo.phil.muni.cz/
The course is also listed under the following terms Spring 2020, Spring 2022, Spring 2023.

DISB008 First year bachelor's degree complex exam

Faculty of Arts
Spring 2020
Extent and Intensity
0/0/0. 0 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. MgA. David Drozd, Ph.D. (lecturer)
prof. PhDr. Margita Havlíčková (lecturer)
doc. Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D. (lecturer)
Jitka Kapinusová (assistant)
Mgr. Karolína Stehlíková, Ph.D. (alternate examiner)
Guaranteed by
doc. Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D.
Department of Theatre Studies - Faculty of Arts
Contact Person: doc. Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D.
Supplier department: Department of Theatre Studies - Faculty of Arts
Prerequisites (in Czech)
DVB001 Theatre in History 1 && DVB002 Intro to Theatre Studies && DVB003 Drama as Literature I || DISB001 Theatre in History 1 && DISB002 Intro to Theatre Studies && DISB003 Drama as Literature I
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 7 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
Exam after the first year will test knowledge gained through the whole year.
Learning outcomes
Student should prove at exam:

- knowledge of basic theatrological terms;
- knowledge of history of theatre and drama;
- knowledge of non-aesthetical functions of theatre
- ability of independent analysis of dramatic texts;
- ability of independent analysis of theatre performance.
Syllabus
 • Exam consists of two parts:
 • 1) written part: analysis of dramatic text. Text is chosen by commitee from a list of plays, which can be found on DTS website;
 • 2) oral part: commissional exam testing knowledge from all mandatory courses teached durnig first year
Literature
  required literature
 • KOLÁR, Robert, Petr PLECHÁČ and Jakub ŘÍHA. Úvod do teorie verše. Vyd. 1. Praha: Akropolis, 2013. 159 s. ISBN 9788074700514. info
 • VOSTRÝ, Jaroslav. Režie je umění. Vyd. 2. V Praze: Akademie múzických umění, 2009. 265 s. ISBN 9788073311483. info
 • HOŘÍNEK, Zdeněk. Drama, divadlo, divák. 3. rozš. vyd. Brno: Janáčkova akademie múzických umění, 2008. 209 s. ISBN 9788086928463. info
 • BACHTIN, Michail Michajlovič. François Rabelais a lidová kultura středověku a renesance. Translated by Jaroslav Kolár. Vyd. 2., v nakl. Argo 1. Praha: Argo, 2007. 489 s. ISBN 9788072037766. info
 • Theatre histories : an introduction. Edited by Gary Jay Williams - Phillip B. Zarrilli. 1st pub. New York: Routledge, 2006. xxxi, 544. ISBN 9780415227285. info
 • ZÍBRT, Čeněk. Veselé chvíle v životě lidu českého. Edited by Zdena Hochová-Brožíková. Vyd. 2. Praha: Vyšehrad, 2006. 636 s. ISBN 8070216247. info
 • TURNER, Victor Witter. Průběh rituálu. Translated by Lucie Kučerová. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2004. vii, 194. ISBN 8072269003. info
 • BĚLINA, Pavel. Dějiny zemí koruny české. 8. vyd. Praha: Paseka, 2002. 328 s. ISBN 80-7185-503-0. info
 • OSOLSOBĚ, Ivo. Ostenze, hra a jazyk (Ostension, Play and Language). první. Brno: Host, 2002. 398 pp. Teoretická knihovna. ISBN 80-7294-076-7. info
 • BROCKETT, Oscar G. Dějiny divadla. Vyd. 1. Praha: Lidové noviny, 1999. 948 s. : i. ISBN 80-7106-364-9. info
 • VELTRUSKÝ, Jiří. Příspěvky k teorii divadla. Translated by Kateřina Hilská. 1. vyd. Praha: Divadelní ústav, 1994. 270 s. ISBN 8070080469. info
 • LUKEŠ, Milan. Umění dramatu. 1. vydání. Praha: Melantrich, 1987. 225 stran. info
 • ARISTOTELÉS. Poetika [Aristoteles, Orbis, 1964] : Dramatické principy Aristotelovy (Obsaž.). Translated by Julie Nováková. 6. vyd., v Orbisu 2. Praha: Orbis, 1964. 97 s. info
 • HONZL, Jindřich. K novému významu umění : divadelní úvahy a programy 1920-1952. Praha: Orbis, 1956. 35-448 s. URL info
 • POKORNÝ, Jaroslav. Složky divadelního výrazu. V Praze: Ústav pro učebné pomůcky průmyslových a odborných škol, 1946. 263 s. info
 • ZICH, Otakar. Estetika dramatického umění : teoretická dramaturgie. V Praze: Melantrich, 1931. 408 s. info
Teaching methods
Theoretical preparation, lectures, seminars, seminar work
Assessment methods
Final written analysis of dramatic text chosen by commitee. Text is picked from a list, which can be found on DTS website. After written analysis student can accede to oral part of the exam. Commissional exam is testing knowledge from all mandatory courses teached durnig first year. Student must get at least 70% from total points.
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught annually.
Listed among pre-requisites of other courses
Teacher's information
http://divadlo.phil.muni.cz/
The course is also listed under the following terms Spring 2021, Spring 2022, Spring 2023.