DISM006 Teorie dramatu a divadla IV: Překlad, adaptace, dramaturgie

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
2/0/6. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Pavel Drábek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Eliška Poláčková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Karolína Stehlíková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Pavel Drábek, Ph.D.
Katedra divadelních studií - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra divadelních studií - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s dramaturgickým uvažováním nad textovou složkou divadelní inscenace z perspektivy teorie překladu. Na konkrétních příkladech i v obecných souvislostech bude ukázáno, že výběr překladu či adaptace konkrétního inscenovaného dramatu představuje zásadní dramaturgickou volbu, která určuje celkové vyznění stejně jako nejmenší detaily výsledné inscenace.
Výstupy z učení
Na konci tohoto semináře bude student/ka schopen/na:
- vysvětlit, co je to dramaturgie;
- pojmenovat souvislost mezi režijně-dramaturgickým konceptem a výběrem překladu/adaptace dramatu určeného k inscenaci;
- porovnat konkrétní překlady/adaptace a popsat jejich dramaturgii;
- v obecných rysech vyložit problematiku překladu a adaptace pro divadlo.
Osnova
 • 1. Úvod do kurzu: základní pojmy (překlad, adaptace, dramaturgie).
 • 2. Teorie překladu: škála překlad - adaptace
 • 3. Příklad 1: Antigona (Král, Stiebitz, Renč, Sikora)
 • 4. Příklad 2: Král Lear (Sládek, Lukeš, Hilský, Nebeský)
 • 5. Příklad 3: Nora (Kosterka, Rak, Fröhlich)
 • 6. Návrat k základním pojmům - zhodnocení
Literatura
  povinná literatura
 • DRÁBEK, Pavel. České pokusy o Shakespeara : dějiny českých překladů Shakespeara doplněné antologií neznámých a vzácných textů z let 1782-1922. V nakl. Větrné mlýny vyd. 1. Brno: Větrné mlýny, 2012. 1132 s. ISBN 978-80-7443-056-5. info
 • STEHLÍKOVÁ, Karolína. Dialogy králíka s koněm: ke spolupráci překladatele a inscenačního týmu. Theatralia. Revue současného myšlení o divadelní kultuře, Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 15, č. 1, s. 102–112. ISSN 1803-845X. info
 • Stage and screen : adaptation theory from 1916 to 2000. Edited by Bert Cardullo. New York: Continuum, 2012. xi, 276. ISBN 9781441168696. info
 • HUTCHEON, Linda. A theory of adaptation. New York: Routledge, 2006. xviii, 232. ISBN 0415967953. info
 • DROZD, David. Sikorovo Smetení Antigony - Pokus o postmoderní tragédi. Kontext(y) : litteraria, theatralia, cinematographica : sborník katedry teorie a dějin dramatických umění, Olomouc: Univerzita Palackého, 2006, roč. 5, č. 1, s. 125-130. ISSN 1212-1207. info
 • HATIM, B. Communication across cultures :translation theory and contrastive text linguistics. Exeter: University of Exeter Press, 1997. xvi, 235 s. ISBN 0-85989-497-5. info
  doporučená literatura
 • IBSEN, Henrik. Domov loutek (Obsaž.) : Hry. 3 [Ibsen, 1958]. info
 • SHAKESPEARE, William. Král Lear. Translated by Martin Hilský. Vyd. 2. Brno: Atlantis, 2010. 159 s. ISBN 9788071083153. info
 • SHAKESPEARE, William. Král Lear. Translated by Martin Hilský. Vyd. 2. Brno: Atlantis, 2010. 159 s. ISBN 9788071083153. info
 • IBSEN, Henrik. Hry I. Translated by Josef Brukner - František Fröhlich - Josef Vohryzek. 1. vyd. V Praze: Divadelní ústav, 2006. 453 s. ISBN 8070081937. info
 • SOFOKLÉS. Antigona. 1. vyd. Praha: Orbis, 1965. 64 s. info
 • SHAKESPEARE, William. Král Lear : tragedie v pěti jednáních. Translated by Josef Václav Sládek. 2. vyd. V Praze: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1919. 170 s. info
Výukové metody
přednáška, seminář, domácí četba, samostatná práce
Metody hodnocení
seminární práce
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.

 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2021/DISM006