DISM008 MA thesis seminar II

Faculty of Arts
Spring 2020
Extent and Intensity
0/2/11. 10 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. MgA. David Drozd, Ph.D. (seminar tutor)
prof. PhDr. Margita Havlíčková (seminar tutor)
Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Bc. Iva Mikulová, Ph.D. (seminar tutor)
doc. Mgr. Martina Musilová, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Eliška Poláčková, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Karolína Stehlíková, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. MgA. David Drozd, Ph.D.
Department of Theatre Studies - Faculty of Arts
Contact Person: doc. MgA. David Drozd, Ph.D.
Supplier department: Department of Theatre Studies - Faculty of Arts
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
there are 7 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
Student consultations with the thesis advisor, which take place based on the needs of the student and with a view to the quality and completedness of the work. The diploma thesis addresses a scholarly issue at a level appropriate to the degree being pursued.
Learning outcomes
Student must be able to demonstrate:

- the ability to work independently in keeping with academic standards;
- a knowledge and understanding of the relevant scholarly literature;
- the ability to analyze the issue under study.
Syllabus
 • 1. Bibliography search.
 • 2. Methodology discussion.
 • 3. Conception of the thesis.
 • 4. Individual consultations.
 • 5. Discussion on the chapters and on the thesis.
Literature
  recommended literature
 • ECO, Umberto and Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
 • KOVÁŘOVÁ, Pavla. Diplomová práce v souladu se zákonem s důrazem na plagiátorství. 2013. info
 • LIŠKA, Václav. Diplomová práce : zpracování a obhajoba. 3. rozš. vyd. Praha: Ivo Ulrych - Růžičkův statek, 2005. 123 s. ISBN 8086579174. info
 • POKORNÝ, Jiří. Diplomová práce - příležitost k seberealizaci : (metodologické předpoklady zpracování odborné písemné práce). Brno: Cerm, 1994. 71 s. ISBN 8085867591. info
 • SYNEK, Miloslav and Helena SEDLÁČKOVÁ. Diplomová práce : (metodický návod jak psát diplomové a seminární práce). 1. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 1994. 52 s. ISBN 8070797967. info
Teaching methods
Introduction to theoretical background, individual consultations.
Assessment methods
Presentation of the part of the research results.
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further Comments
The course is taught each semester.

 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2020/DISM008