DKKP_P_K16 Odborná praxe

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
celkem 320 hodin praxe / a total of 320 hours of work experience. 15 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout studentům praktickou zkušenost s fungováním kulturních a paměťových institucí nebo s prací ve firmách z oblasti kreativních průmyslů.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu:
- seznámen s provozem v kulturních, paměťových institucích nebo s prací ve firmách z oblasti kreativních průmyslů;
- získá znalosti a dovednosti nutné pro práci na projektu disertační práce.
Osnova
  • Odborná praxe v instituci zvolené po dohodě mezi studentem, školitelem a zástupci příslušné instituce. Rozsah praxe 320 hodin.
Literatura
  • Nabídka praxí a stáží: https://music.phil.muni.cz/studium/odborne-praxe/informace-k-realizaci-odbornych-praxi
Výukové metody
- Odborná praxe
- Diskuse
- Vyhodnocení
Metody hodnocení
- Potvrzení o vykonání odborné praxe v požadovaném rozsahu
- Report o získaných znalostech a dovednostech, včetně popisu jejich využití při práci na disertační práci (3-5 normostran)
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020.