DPS002 Basic Course in Education

Faculty of Arts
Autumn 2019
Extent and Intensity
0/0/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. et Mgr. Bc. Zuzana Šalamounová, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Ingrid Procházková (lecturer)
Mgr. Martin Sedláček, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Roman Švaříček, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
Department of Educational Sciences - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. et Mgr. Bc. Zuzana Šalamounová, Ph.D.
Supplier department: Department of Educational Sciences - Faculty of Arts
Timetable
Fri 11. 10. 13:00–14:40 C33, 15:00–16:40 C33, Fri 25. 10. 13:00–14:40 C33, 15:00–16:40 C33, Fri 22. 11. 13:00–14:40 C33, 15:00–16:40 C33, Fri 6. 12. 8:20–10:00 C33, 10:20–12:00 C33
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 110 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 26/110, only registered: 1/110, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/110
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 9 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
Subject "Basics of Pedagogy" offer to students a view to methods, targets, forms and subject of educational processes. Offer a summary of the teacher, pupils, pedagogy communication, of curriculum and other problems of contemporary pedagogy.
Syllabus
 • 1. Pedagogy, its subject, objectives, methods, position among social sciences, disciplines, basic terminology. 2. History of pedagogy and education. 3. Teaching as profession. 4. Pupil as a subject of education. 5. Pupils specific problems and needs. 6. Communication at school. 7. Classroom and school social climate, educational environment. 8. Curriculum. 9. School as institution, Czech education system, school legislation, basic documents and trends of educational policy. 10. School - family cooperation. 11. Alternatives and innovations in school education. 12. Actual problems of contemporary pedagogy.
Literature
  required literature
 • PRŮCHA, Jan. Moderní pedagogika. 3., přeprac. a aktualiz. vy. Praha: Portál, 2005. 481 s. ISBN 807367047X. info
 • PETTY, Geoffrey. Moderní vyučování. Translated by Štěpán Kovařík. Vyd. 4. Praha: Portál, 2006. 380 s. ISBN 8073671727. info
  recommended literature
 • MAREŠ, Jiří and Jaro KŘIVOHLAVÝ. Komunikace ve škole. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 210 stran. ISBN 8021010703. info
 • Strategie řízení třídy :jak získat a udržet spolupráci žáků při výuce. Edited by James S. Cangelosi. Vyd. 3. Praha: Portál, 2000. 289 s. ISBN 80-7178-406-0. info
 • PELIKÁN, Jiří. Výchova jako teoretický problém. 1. vyd. Ostrava: Amosium servis, 1995. 234 s. ISBN 80-85498-27-8. info
 • PRŮCHA, Jan. Přehled pedagogiky :úvod do studia oboru. Vyd. 1. Praha: Portál, 2000. 269 s. ISBN 80-7178-399-4. info
 • ŠEĎOVÁ, Klára, Roman ŠVAŘÍČEK and Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Komunikace ve školní třídě (Communication in classroom). Vyd. 1. Praha: Portál, 2012. 293 pp. ISBN 978-80-262-0085-7. info
Teaching methods
The course is taught as both lectures and seminars.
Assessment methods
Written exam based on test consisted of 5 open-ended questions. Each question is bonified by 20 points. Student is supposed to gain 66 points to suceed.
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
Information on the extent and intensity of the course: blokově.
Listed among pre-requisites of other courses
Teacher's information
https://pedagogika.phil.muni.cz/studium/rozvrhy-pro-kombinovane-studium
The course is also listed under the following terms Autumn 2003, Autumn 2004, Autumn 2005, Autumn 2006, Autumn 2007, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2018.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2019/DPS002