DSBcA16 Interpretační seminář II

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Markéta Melounová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. et Mgr. Markéta Melounová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Předpoklady
DSBcA15 Interpretační seminář I
Alespoň základní znalost latiny/klasické řečtiny.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V rámci tohoto semináře se studenti budou seznamovat s nejdůležitějšími dějepisnými díly z období římské republiky a principátu. Číst se budou i prameny legislativního charakteru, korespondence, biografie atd.
Seminář se zaměří na práci s prameny na příkladu konkrétních témat (např. Pompeiův neuskutečněný principát a styčné body jeho východní politiky s římskou politikou vůči provinciím za principátu; integrace provincií za císařství apod.).
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu budou studenti schopni samostatně vyhledávat prameny ke specifickým problémům římských dějin a vyvozovat z nich úsudky na základě kritické analýzy.
Osnova
 • Prostředí pozdní římské republiky: optimáti a populáři; Sullovy reformy.
 • Pompeius Magnus: jeho "extraordinární" kariéra v kontextu politického života pozdní republiky.
 • Společenské vrstvy za principátu (senátoři, jezdci, dekurioni; otázka propuštěnců, familiae Caesaris).
 • Způsoby integrace provincií za principátu: služba v armádě (legie a auxilia).
 • Římské občanství, ius Latii (Latium minus, maius), ius Italicum; daně.
 • Integrace pomocí urbanizace: kolonie a municipia za principátu.
 • Postoje Římanů k integračnímu úsilí některých císařů principátu; národnostní předsudky.
Literatura
  povinná literatura
 • ALFÖLDY, Géza. Römische Sozialgeschichte. 4., völlig überarbeitete u. Stuttgart: Franz Steiner, 2011. 399 stran. ISBN 9783515098410. info
 • BALTRUSCH, Ernst. Caesar und Pompeius. 3. Aufl., bibliographisch ak. Darmstadt: WBG (Wissenschaftliche Buchgesellschaft), 2011. x, 198. ISBN 9783534719327. info
 • CHRIST, Karl. Krize a zánik římské republiky. Translated by Jan Hlavička. Vydání první. Praha: Vyšehrad, 2010. 421 stran. ISBN 9788074290299. info
 • GRUEN, Erich S. The Last Generation of the Roman Republic. Berkeley; Los Angeles; London, 1995.
 • The encyclopedia of ancient history. Edited by Roger S. Bagnall. 1st pub. Chichester: Wiley-Blackwell, 2013. viii s. ISBN 9781444338386. info
  doporučená literatura
 • SEAGER, Robin. Pompey the Great : a Political Biography. Reprint of the 2nd Edition. Malden, MA : Blackwell, 2003.
 • APPIANOS. Krize římské republiky : (Římské dějiny II - Občanské války). Translated by Jan Burian - Bohumila Mouchová. Vydání první. Praha: Svoboda, 1989. 495 stran. ISBN 802050060X. info
 • CAESAR, C. Iulius. Commentarii rerum gestarum. Vol. 1: Bellum Gallicum. Edidit Alfred Klotz. Přetisk 4. vyd. Leipzig: B. G. Teubner, 1957. info
 • CAESAR, Gaius Iulius. Válečné paměti : o válce gallské, alexandrijské, africké a hispánské [12652]. Praha: Svoboda, 1972. info
 • CICERO, Marcus Tullius. M. Tulli Ciceronis Epistulae ad Atticum. Edited by D. R. Shackleton Bailey. [Leipzig]: De Gruyter, 2012. xviii, 327. ISBN 9783598712081. info
 • CICERO, Marcus Tullius. M. Tulli Ciceronis Epistulae ad Atticum. Edited by D. R. Shackleton Bailey. [Leipzig]: De Gruyter, 2012. iv, 756. ISBN 9783598712098. info
 • CICERO, Marcus Tullius. Political speeches. Edited by D. H. Berry. 1st pub. Oxford: Oxford University Press, 2006. xl, 345. ISBN 0192832662. info
 • DESSAU, H. Inscriptiones Latinae selectae. Berlin, 1914. info
 • IUVENALIS, Decimus Iunius. Satire. Edited by Luca Canali - Ettore Barelli. 1. ed. Milano: BUR, 2002. 291 s. ISBN 8817127825. info
 • IUVENALIS AQUINATUS, Decimus Iunius. Satiry [Iuvenalis, 1972]. Praha: Svoboda, 1972. info
 • PLUTARCHOS. Životopisy slavných Řeků a Římanů. 1. Praha: Odeon - nakladatelství krásné literatury a umění, 1967. 834 s. info
 • PLUTARCHOS. Životopisy slavných Řeků a Římanů. 2. Praha: Odeon - nakladatelství krásné literatury a umění, 1967. 808 s., [3. info
 • SUETONIUS TRANQUILLUS, Gaius. Opera. Edited by Maximilian Ihm. Ed. stereotypa editionis 1. Monachii: In aedibus K.G. Saur, 2003. xviii, 359. ISBN 3598718276. info
 • SUETONIUS TRANQUILLUS, Gaius. Životopisy dvanácti císařů spolu se zlomky jeho spisu O význačných literátech : De vita Caesarum (Orig.). Vyd. 3., ve Svobodě 1. Praha: Svoboda, 1974. 582 s. info
 • TACITUS, Publius Cornelius. P. Cornelii Taciti libri qui supersunt. Edited by Heinz Heubner. Editio correctior. Stutgardiae: In aedibus B.G. Teubneri, 1994. xi, 481. ISBN 3519118335. info
 • TACITUS, Publius Cornelius. P. Cornelii Taciti libri qui supersunt. Edited by Heinz Heubner. Stutgardiae: In aedibus B.G. Teubneri, 1978. ix, 264. ISBN 3519018365. info
 • TACITUS. Letopisy : Cornelii Taciti ab axcessu divi augusti (Orig.). Translated by Antonín Minařík - Antonín Hartmann. Vyd. 3. Praha: Svoboda, 1975. 554 s. info
 • TACITUS. Z dějin císařského Říma : Dějiny (Obsaž.) : Germánie (Obsaž.) : Rozprava o řečnících (Obsaž.) : Život Iulia Agricoly (Obsaž.). Translated by Antonín Minařík - Antonín Hartmann - Václav Bahník. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1976. 473 s. info
Výukové metody
Kritická analýza vybraných textů; diskuse.
Metody hodnocení
Přednes referátu v hodině.
Písemný test - otázky k ukázkám z několika probíraných textů.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.

 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2021/DSBcA16