DSBcA26 Dějiny starověkého práva I

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
JUDr. Miroslav Frýdek, Ph.D. et Ph.D. (přednášející)
Garance
JUDr. Miroslav Frýdek, Ph.D. et Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
každou lichou středu 12:00–15:40 B2.43
Předpoklady
! FAKULTA ( PrF ) && ! DSBcA026 Starověké právo I
Základní přehled o starověkých dějinách.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti získají přehled o dějinách státu a práva starověkých civilizací (Mezopotámie, Egypt, Řecko a Řím).
Studenti budou schopni interpretovat právní normy v kontextu doby vzniku a jejich právního významu pro další období (otázka recepce práva).
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu:
- se student bude velmi dobře orientovat v právních památkách starověku;
- bude student schopen je poučeně interpretovat;
- bude schopen vyložit specifika právního života starověkých kultur.
Osnova
 • Pojem starověké právo, starověké civilizace, otázka periodizace státu a práva, metodologie výkladu právních a narativních pramenů.
 • Mýty a legendy a jejich vztah k právu. Umění a právo.
 • Státy a jejich práva. Společenská organizace. Formální a materiální prameny práva. Právní prameny. Zákonodárci.
 • Komparativní četba a výklad právních památek - představitelé státu, státní organizace.
 • Komparativní četba a výklad právních památek - práva osob.
 • Komparativní četba a výklad právních památek - rodinné právo.
 • Komparativní četba a výklad právních památek - procesní právo a soudní systém.
Literatura
  doporučená literatura
 • CVETLER, Jiří a Josef KLÍMA. Stát a právo předřímských společností : /Egypt, Klínopisná práva, Řecké státy/. Vyd. 1. Brno: Právnická fakulta Univerzity J.E. Purkyně, 1971. 102 s. info
 • KLÍMA, Josef. Nejstarší zákony lidstva : Chammurapi a jeho předchůdci. 1. vyd. Praha: Academia, 1979. 382 s., př. info
 • Mýty staré Mezopotámie : sumerská, akkadská a chetitská literatura na klínopisných tabulkách. Vyd. 1. Praha: Odeon, 1977. 371 s., [1. info
 • KLÍMA, Josef. Společnost a kultura starověké Mezopotámie. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1962. 209 s. : i. info
 • KLÍMA, Josef. Lidé Mezopotámie : cestami dávné civilizace a kultury při Eufratu a Tigridu. Praha: Orbis, 1976. info
 • VERSTEEG, Russ. Law in Ancient Egypt. Carolina Academic Press 2002. ISBN 978-0-89089-978-6.
 • Digesta, seu, Pandectae. Translated by Peter Blaho - Jarmila Bartošíková - Michal Skřejpek - Jakub Ž. První vydání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. 701 stran. ISBN 9788024630632. info
 • Justiniánské instituce. Edited by Michal Skřejpek, Translated by Peter Blaho. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2010. 411 s. ISBN 9788024617497. info
 • SKŘEJPEK, Michal, David FALADA a Jan KUKLÍK. Exegésis : výklad právních textů. 2. rozš. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008. 85 s. ISBN 9788073800888. info
 • SKŘEJPEK, Michal. Fontes iuris romani. Vyd. 2. (jako Prameny říms. Praha: LexisNexis, 2004. 375 s. ISBN 8086199894. info
 • SKŘEJPEK, M. Texty ke studiu římského práva,. ORAC. Praha, 2001. info
 • SKŘEJPEK, Michal. Ius et religio : právo a náboženství ve starověkém Římě. 1. vyd. Pelhřimov: Vydavatelství 999, 1999. 317 s. ISBN 809010648X. info
 • KINCL, Jaromír. Deset slavných procesů Marka Tullia. Edited by Vladimír Kindl - Michal Skřejpek. Vydání první. Praha: C.H. Beck, 1997. xi, 267. ISBN 3406435262. info
Výukové metody
Přednášky, četba a interpretace textů, domácí příprava.
Metody hodnocení
Zpracování případové studie.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/DSBcA26