EN

FF:DSBcB030 Antický sport-rekonstrukce - Informace o předmětu

DSBcB030 Dějiny a rekonstrukce antického sportu a vojenství

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Jiří Kouřil, Ph.D. (přednášející)
Bc. Jakub Benech (pomocník)
Bc. David Hons (pomocník)
Garance
Mgr. et Mgr. Markéta Melounová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 10. 4. 16:00–19:40 A21
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
DSBcB030/01: Čt 11. 4. 11:00–12:40 ?, Út 16. 4. 13:00–14:40 ?, Čt 18. 4. 11:00–12:40 ?, Út 23. 4. 13:00–14:40 ?, St 24. 4. 9:20–11:00 ?, Čt 2. 5. 9:20–11:00 ?, J. Benech, D. Hons, J. Kouřil
DSBcB030/02: Čt 11. 4. 12:45–14:25 ?, Út 16. 4. 14:45–16:25 ?, Čt 18. 4. 12:45–14:25 ?, Út 23. 4. 14:45–16:25 ?, St 24. 4. 11:05–12:45 ?, Čt 2. 5. 11:05–12:45 ?, J. Benech, D. Hons, J. Kouřil
Předpoklady
Základní znalost dějin antického světa.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět je rekonstrukcí antického "sportu" prostřednictvím speciálního náčiní, které se využívalo ve starověku; je zaměřen na teorii i praxi. Nebudou potřeba žádné výkony ani určitá úroveň zdatnosti. Předmět bude probíhat venku mimo učebnu, studenti se dozvědí základní informace o disciplínách starověkého sportu a vojenství. Budou-li chtít, budou si tyto disciplíny také moci vyzkoušet. Po krátkém úvodu a sdělení informací o zbraních a dalších materiálech pro konkrétní disciplínu a technice jejich použití, historickému vývoji (př. u boxerských rukavic) atd. proběhne praktická ukázka použití náčiní v dané disciplíně. Poté budou mít studenti možnost si toto vyzkoušet případně zkusit techniku či samotný výkon. Nepůjde obecně o dosahování maximálních výkonů, ale dobrovolníci budou mít prostor i pro toto a následné srovnání s výkony antických Řeků a Římanů či srovnání se současnou obdobou daných disciplín (např. skok do dálky s haltérami, hod oštěpem s poutkem atp.); dobrovolníci se svými výkony budou moci zapojit do speciálního výzkumu.
Výstupy z učení
Po úspěšném ukončení kurzu bude student schopen:
- rozumět vybraným disciplínám starověkého "sportu" a starověkému vojenství,
- rozumět pravidlům starověkých disciplín a her,
- rozumět některým odborným pojmům,
- skákat do dálky s haltérami, házet oštěpem s poutkem, umět starověký diskařský obrat a uvázat si boxerské rukavice z měkké kůže, hrát starověkém míčové hry, hry kabaddi a soutěžit v glimě, správně běžet se štítem apod.
- celkově lépe rozumět starověkému "sportu", hrám a cvičením,
- zacházet s dory, saríssou a řeckým krátkým mečem, znát výhody i nevýhody těchto zbraní a bojových technik,
- orientovat se v pramenech a odborné literatuře zabývající se tímto tématem.
Osnova
 • Úvod k antickému "sportu" a disciplínám.
 • Běhy, především běh těžkooděnců se štítem, přilbou a holenicemi.
 • Skok do dálky se závažími.
 • Hod oštěpem s poutkem.
 • Hod diskem.
 • Pětiboj.
 • Box.
 • Zápas a pankration.
 • Starověké míčové hry.
 • Lukostřelba.
 • Tlachtli (pok-a-tok), kabaddi, glima ...
 • Bojové techniky s dory a xiphos, saríssa, ...
Literatura
  povinná literatura
 • ARRIANOS, Flavios. Alexander the Great : the Anabasis and the Indica. Edited by John Atkinson, Translated by Martin Hammond. Oxford: Oxford University Press, 2013. xlv, 372. ISBN 9780199587247. info
 • HOMÉROS. Ílias. Translated by Otmar Vaňorný. Vyd. 10. Praha: Rezek, 1996. 177 s. ISBN 80-86027-05-8. info
 • PAUSANIAS. Cesta po Řecku. I. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1973. 581 s. info
 • PAUSANIAS. Cesta po Řecku. II. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1974. 428 s. info
 • XENOFÓN, 430-355 př.n.l. Anabaze. Praha: Odeon, 1974. 266 s. info
 • XENOFÓN, nar. 430-425 př. Kr. Lakedaimonské zřízení (Obsaž.) : Řecké dějiny. info
 • XENOFON. O Kýrově vychování. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1970. 342 s. info
 • New perspectives on ancient warfare. Edited by Garrett G. Fagan - Matthew Trundle. Boston: Brill, 2010. xiii, 372. ISBN 9004185984. info
  doporučená literatura
 • HOMÉROS, ca 8. stol.př.Kr. Odysseia [Homer, 1956]. Translated by Otmar Vaňorný - Ferdinand Stiebitz, Illustrated by Karel Vodák. V SNKLHU vyd. 1. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1956. 479 s., [1. info
 • Ancient warfare. Edited by Harry Sidebottom. New York: Oxford University Press, 2004. 165 p. ISBN 0192804707. info
 • OLIVOVÁ, Věra. Sport a hry ve starověkém světě. V Praze: Artia, 1988. 207 s. : i. info
  neurčeno
 • DUPUY, R. Ernest a Trevor N. DUPUY. Historie vojenství. 1. vyd. Praha: Forma, 1997. 1635 s. ISBN 80-7213-008-0. info
 • Historie vojenství : Harperova encyklopedie Historie vojenství., Od roku 1700 do války v Perském zálivu : Harperova encyklopedie Historie vojenství., Od roku 3500 př. Kr. do roku 1700. info
 • SÁBL, Václav. Hrdinové antických olympiád : olympijské příběhy a pověsti. Praha: Olympia, 1968. info
 • SÁBL, Václav. Od Olympie k Římu 1960 : z dějin olympijských her. Vyd. 1. Praha: Sportovní a turistické nakladatelství, 1960. 351 s., [4. info
 • ŠÚTORA, Pavel. Vojenství doby bronzové. [1997],. 180, [13]. info
 • Warhorsecavalry in ancient warfare. Edited by Philip Sidnell. New York: Hambledon Continuum, 2006. xi, 363 p. ISBN 9780826421050. info
Výukové metody
Přednáška, diskuse, praktický nácvik.
Předmět bude vyučován v několika blocích a seminárních skupinách.
O místě konání jednotlivých bloků budou studenti včas informováni.
Je možné vícenásobné zapsání předmětu.
Metody hodnocení
Ověření znalostí studenta o tom, jak se ve starověku házelo s oštěpem, skákalo s haltérami, co bylo součástí běhu těžkooděnců, jak se různá náčiní používala, bojové techniky atp. Dobrovolníci budou moci mít ukončení i ukázkou či výkonem v konkrétních disciplínách (na toto ale obecně nebude kladen důraz).
Informace učitele
Jaro 2019
Speciální úvodní teoretická přednáška:
1) středa 10. 4. 16:00–19:40
Bloková výuka seminárních skupin:
Sem. skup. A:
1) čtvrtek 11.4. 11:00 - 12:40;
2) úterý 16.4. 13:00 - 14:40;
3) čtvrtek 18.4. 11:00 - 12:40;
4) úterý 23.4. 13:00 - 14:40;
5) středa 24.4. 9:20 - 11:00;
6) čtvrtek 2.5. 9:20 - 11:00.
Sem. skup. B:
1) čtvrtek 11.4. 12:45 - 14:25;
2) úterý 16.4. 14:45 - 16:25;
3) čtvrtek 18.4. 12:45 - 14:25;
4) úterý 23.4. 14:45 - 16:25;
5) středa 24.4. 11:05 - 12:45;
6) čtvrtek 2.5. 11:05 - 12:45.

Studenti se zapíší do jedné z těchto seminárních skupin, ale mohou chodit na bloky, které jim budou lépe pasovat do rozvrhu. Budou-li zapsaní do seminární skupiny A, mohou chodit někdy do této skupiny, jindy do seminární skupiny B.
Seminární skupiny (praktické nácviky) budou probíhat venku (atletická dráha Kounicova, Náměstí Míru, Wilsonův les). Studenti se dovědí vždy dopředu, kde konkrétně budou které bloky probíhat (bude záležet na konkrétních cvičeních).

Pro rok 2019 byla schválena inovace předmětu, tudíž v něm bude několik nových náčiní a vybavení, které si studenti budou moci vyzkoušet (makedonský štít, další typy haltér, část některé gladiátorské výbavy, luk, nové zbraně, ...).
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2019/DSBcB030