DSBcB28 Věda, technika a technologie starověku

Filozofická fakulta
jaro 2021

Předmět se v období jaro 2021 nevypisuje.

Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Tereza Antošovská (přednášející)
doc. RNDr. Jindřich Bečvář, CSc. (přednášející)
Mgr. Tereza Ševčíková (přednášející)
Garance
Mgr. Tereza Antošovská
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Předpoklady
! DSBcB028 Věda a technika starověku
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je seznámit studenty jak s přístupem k „vědě“ ve starověkých společnostech, k její koncepci a zásadním teoriím a přínosům, tak zejména s praktickými znalostmi technickými a s technologickými postupy, jež byly v těchto společnostech používány v praktickém životě.
Výstupy z učení
Student po absolvování kurzu získá ucelenou představu o „vědecko-technickém“ stavu starověkých společností na základě vybraných témat. Kurz bude zaměřen na klasickou antiku.
Osnova
 • 1) Úvodní hodina; prameny, literatura 2) Přístup k vědě, technice a technologiím 3) Vědění pro život a smrt; Informační technologie 4-5) Matematika 6) Astronomie 7) Astrologie; alchymie 8) Zdroje energie, zemědělství a výroba 9) Vojenská technika 10) Stavitelství, konstruktérství 11) Medicína 12) Nauka o přírodě a člověku
Literatura
  povinná literatura
 • The Oxford handbook of engineering and technology in the classical world. Edited by John Peter Oleson. Oxford: Oxford University Press, 2008. xviii, 865. ISBN 9780199734856. info
  doporučená literatura
 • PORTER, Roy. Dějiny medicíny : od starověku po současnost. Translated by Jaroslav Hořejší. V českém jazyce vyd. 2. Praha: Prostor, 2013. 809 s. ISBN 9788072602872. info
 • HEATH, Thomas Little. A history of Greek mathematics. [Boston, Mass.]: Adamant media corporation, 2006. xi, 586. ISBN 0543968766. info
 • ŠPELDA, Daniel. Astronomie v antice. Ostrava: Montanex, 2006. 262 s. ISBN 8072252100. info
 • NUTTON, Vivian. Ancient medicine. London: Routledge, 2005. xiii, 486. ISBN 0415368480. info
Výukové metody
přednáška, četba pramenů, praktické ukázky
Metody hodnocení
test
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.

 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2021/DSBcB28