DSBcB34 Římské trestní právo

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
JUDr. Miroslav Frýdek, Ph.D. et Ph.D. (přednášející)
Garance
JUDr. Miroslav Frýdek, Ph.D. et Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
každou sudou středu 16:00–19:40 B2.32
Předpoklady
! FAKULTA ( PrF )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Římské trestní právo představuje obsáhlý soubor sankčních právních a náboženských norem, které se vzájemně prolínají. Náboženské představy se projevují především v druzích trestů a možnosti odčinění, kdy je trest chápán jako odčinění protiprávního jednání. Studenti se seznámí s vývojem starověkého římského trestního práva a jeho systémem, zejména bude podán výklad o soukromém a veřejném trestním právu. Probrány budou základní instituty římského trestního práva. Výklad bude zaměřen na jednotlivé oblasti trestního práva: prameny, terminologie, soudní procesy. Na přednáškách budou probrány jednotlivé skupiny trestných činů (vlastizrada, vydírání, majetkové trestné činy, trestné činy proti životu a zdraví a sexuální trestné činy). Jednotlivé instituty budou probírány na právních a neprávních (narativních) pramenech římského práva.
Výstupy z učení
Po absolvování bude mít student přehled o vývoji starověkého trestního práva a jeho jednotlivých právních institutů. Student bude schopen analyzovat a interpretovat texty římských právníků a historiků.
Osnova
 • • Pojem trestního práva římského: římské trestní právo veřejné a soukromé
 • • Terminologie římského trestního práva
 • • Prameny římského trestního práva
 • • Narativní a právní prameny a jejich kolise
 • • Římské trestní procesy (domácí soud, porotní, senátní, jednání o odvolání)
 • • Skupiny trestných činů v římském právu
 • • Druhy trestů v římském právu: odčinitelnost a neodčinitelnost prohrešku
 • • Vlastizrada (proditio, perduellio, crimen maiestatis)
 • • Vydírání provinciálů (crimen pecuniae repetundae)
 • • Volební pletichy (crimen ambitus)
 • • Majetkové trestné činy (furtum, sacrilegium, crimen peculatus)
 • • Trestné činy proti životu a zdraví (úkladné vraždy, travičství)
 • • Sexuální trestné činy (adulterium, incest, stuprum)
Literatura
  povinná literatura
 • BARTOŠEK, Milan. Dějiny římského práva : (ve třech fázích jeho vývoje). Edited by Viktor Knapp - Jan Burian. 2. přeprac. vyd. Praha: Academia, 1995. 280 s. ISBN 8020005455. info
 • BARTOŠEK, Milan. Encyklopedie římského práva [Academia, 1994]. 2. přeprac. vyd. Praha: Academia, 1994. 469 s. ISBN 80-200-0243-X. info
  doporučená literatura
 • TUREČEK, Josef. Světové dějiny státu a práva ve starověku. Praha: Orbis, 1963. 636 s. : i. info
 • FRÝDEK, Miroslav. Gli intrighi elettorali a Roma - crimen ambitus. Studia Prawnoustrojove. Olsztyn: Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olszte, 2010, roč. 8., 12., s. 57-60, 3 s. ISSN 1644-0412. info
 • FRÝDEK, Miroslav. Terminology of Roman Criminal Law crimen et delictum. Journal on european history of law. London: Published semiannually by STS Science, 2010, roč. 1., 1., s. 69-72. ISSN 2042-6402. info
Výukové metody
Přednášky, četba, diskuze.
Metody hodnocení
ústní kolokvium
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/el/1421/podzim2014/LJBcB19/index.qwarp
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/DSBcB34