DSBcObor Bakalářská oborová práce

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/0/0. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. Michal Habaj, PhD. (přednášející)
Mgr. Nina Jašková, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Bc. Jiří Kouřil, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Bc. Jana Malaníková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Markéta Melounová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Marek Meško, M.A., Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
a) v dvouoborovém bakalářském studiu student na nediplomovém oboru zpracuje oborovou práci, u níž může být vyžadován maximální rozsah 40 000 znaků
b) oborová práce se neobhajuje, její přijetí potvrdí vedoucí práce v IS udělením zápočtu, případně zadáním hodnocení
Osnova
  • Student si zvolí téma své oborové práce po konzultaci s vyučujícím, navštěvuje seminář k oborové práci a konzultuje svou práci s vedoucím práce.
Literatura
    doporučená literatura
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Výukové metody
Individuální konzultace vyučujícího se studentem prověřující metodologii práce: osnova, úvod, metody textové analýzy, argumentace, formulování závěru.
Metody hodnocení
Vedoucí práce uděluje kredity na základě kontroly zpracovaných částí oborové práce a schopnosti studenta reagovat na jednotlivé poznámky k ní.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, jaro 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/DSBcObor