DSBcZk Státní závěrečná zkouška bakalářská z Dějin starověku

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0/0. 0 kr. Ukončení: SZk.
Vyučující
doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Markéta Melounová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Marek Meško, M.A., Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Pro úspěšné složení zkoušky studenti musí prokázat znalosti a dovednosti získané během bakalářského studia (viz osnova).
Osnova
 • Státní zkouška má dvě části:
 • 1. Obhajoba diplomové práce (v případě, že student studuje obor diplomově)
 • 2. Dějiny starověku
 • Druhá část se skládá z těchto tematických okruhů:
 • 1) Dějiny starověku: a) Dějiny Předního východu, Indie a Číny b) Dějiny Řecka c) Dějiny Říma
 • 2) Tradice antiky v Evropě
 • 3) Estetický rozměr antické civilizace
Literatura
  doporučená literatura
 • SVOBODA, Ludvík. Encyklopedie antiky. Vyd. 1. Praha: Academia, 1973. 741 s. : i. info
Výukové metody
Ústní zkouška. Zkouška před komisí.
Metody hodnocení
Hodnocení zkušební komisí.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/DSBcZk