DSDCJ Cizí jazyk

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/0/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Marek Babic, PhD. (přednášející)
doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. Michal Habaj, PhD. (přednášející)
doc. PhDr. Lubor Kysučan, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Marek Meško, M.A., Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Martin Wihoda, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Studenti a studentky musí prokázat jazykovou kompetenci na úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce (ERR) pro světový jazyk (A, F, N, R, Š). Požadovanou úroveň jazykové kompetence může student dosáhnout po dohodě se školitelem, resp. oborovou radou jedním z těchto způsobů:
A) absolvováním předmětu Cizí jazyk (varianta A): přednesením referátu nebo přednášky před odborným publikem
B) absolvováním jazykového kurzu jednoho ze stanovených jazyků v rámci CJV MU (ukončení: zkouška – varianta B).
Osnova
  • Student po dohodě se školitelem přednese referát nebo přednášku před odborným publikem v některém ze světových jazyků (A, F, N, R, Š).
Literatura
  • Literatura je předepsána individuálně podle tématu práce.
  • Literature is assigned on an individual basis based on the topic of the thesis.
Výukové metody
Předmět probíhá formou individuálních konzultací se školitelem.
Metody hodnocení
Zápočet se uděluje za vystoupení s vlastním vědeckým příspěvkem v jednom ze stanovených jazyků.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, jaro 2020.