DSDK1 Kolokvium I

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/0/0. 30 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. Mgr. Marek Babic, PhD. (přednášející)
doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. Michal Habaj, PhD. (přednášející)
doc. PhDr. Lubor Kysučan, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Marek Meško, M.A., Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Martin Wihoda, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Příprava ke kolokviu spočívá v samostudiu literatury a přeložených pramenů k dějinám Blízkého východu, Řecka a Říma ve starověku. Cílem studia dějin Blízkého východu je co nejlépe porozumět přírodním podmínkám, předstátnímu vývoji, státním formám, náboženství, mytologii, právu a struktuře společnosti států Blízkého východu, seznámit se s jejich duchovní a materiální kulturou, umět charakterizovat základní rozdíly mezi společností a kulturou staroorientálních států a antiky.
V případě studia antických řeckých dějin jde zejména o schopnost samostatné interpretace řeckých pramenů (alespoň narativních), výkladu úředních, náboženských a kulturních pojmů řeckých dějin; zhodnocení přínosu Řeků dalším starověkým civilizacím a moderní kultuře.
Cílem doktorského studia římských dějin je pak schopnost samostatné interpretace širšího pramenného spektra, a to většinou v originále; výklad administrativních, vojenských, sociálních, náboženských, kulturních, zeměpisných a etnických pojmů, charakteristika přínosu Římanů světové civilizaci.
Zájemci mohou navštěvovat některý z vypsaných dvousemestrálních kurzů starověkých dějin.
Osnova
  • Příprava seznamu vybraných textů v souladu se zvoleným tématem disertační práce a vlastní specializací; jejich schválení školitelem.
Literatura
  • Literaturu zadává vyučující v souladu se zvoleným tématem disertační práce.
  • Literature is assigned on an individual basis according to the subject of the doctoral dissertation
Výukové metody
Samostudium, konzultace, interpretace textů
Metody hodnocení
Kolokvium - četba pramenů a literatury k dějinám Předního východu, Řecka a Říma. Prokázání schopnosti samostatné a tvůrčí interpretace textu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, jaro 2020.