DSDK2 Kolokvium II

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/0/0. 30 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. Mgr. Marek Babic, PhD. (přednášející)
doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. Michal Habaj, PhD. (přednášející)
doc. PhDr. Lubor Kysučan, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Marek Meško, M.A., Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Martin Wihoda, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Předpoklady
úspěšné absolvování Kolokvia I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Příprava ke kolokviu spočívá v samostudiu literatury a pramenů k disertační práci, které nebyly prostudovány v rámci přípravy ke Kolokviu I.
Student předloží školiteli výsledky svého bádání v pramenech nebo soudobé literatuře a závěry, které z nich vyvodil. Tyto závěry společně prodiskutují.
Lze také předložit další zpracovaný dílčí problém disertační práce.
Výstupy z učení
Student se zdokonalí ve vyvozování a obhajobě závěrů, učiněných na základě pramenů a sekundární literatury.
Osnova
  • Samostatné studium vybrané odborné literatury a primárních pramenů.
  • Zpracovávání dílčích problémů dizertace.
  • Konzultace získaných výsledků se školitelem.
Literatura
  • Literatura je předepsána individuálně v souladu se specializací doktoranda.
  • Literature is assigned on an individual basis based on the doctoral students’ scholarly specialization.
Výukové metody
Samostudium, interpretace textů, konzultace se školitelem.
Metody hodnocení
Kolokvium - rozprava nad závěry, které student učinil na základě studia pramenů a literatury, případně nad rozpracovanými problémy své disertace.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, jaro 2020.