DSMA04 Dějiny Indie ve starověku

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Zuzana Špicová (přednášející), Mgr. et Mgr. Markéta Melounová, Ph.D. (zástupce)
doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc. (náhr. zkoušející)
Garance
doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
každý lichý pátek 10:00–13:40 J22
Předpoklady
!( OBOR ( DST ) && TYP_STUDIA ( B ))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 60 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 7/60, pouze zareg.: 0/60, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/60
Cíle předmětu
Přednáška je určena studentům neindologických oborů a nabízí přehled dějin indické civilizace ve starověku. Tematickou osu jednotlivých hodin tvoří významné etapy v politických dějinách, v každé z nich je však pozornost věnována také náboženskému a kulturnímu vývoji starověké Indie.
Výstupy z učení
Student
- bude schopen porovnat vývoj Indie ve starověku s vývojem starověkých států a říší v jiných oblastech
- dokáže ocenit přínos indické civilizace v oblasti myšlení, literatury, vědy a náboženství
Osnova
 • 1. Problematika historiografie starověké Indie; příchod Árjů a charakteristika védského období.
 • 2. Otázka pojmu „hinduismus“; principy védského náboženství – mytologické představy Árjů a védský rituál.
 • 3. První státy, tzv. mahádžanapady, a doba Buddhova.
 • 4. Období heterodoxního náboženského kvasu, klíčové konceptuální objevy upanišad – karman, sansára, átman.
 • 5. Vznik a vývoj buddhismu a džinismu.
 • 6. Dobyvatelská výprava Alexandra Makedonského, objevení Indie pro antický svět a vývoj vzájemných vztahů.
 • 7. Budování prvního indického impéria v období dynastie Maurjů, císař Ašóka jako tvůrce ideje indického sekularismu.
 • 8. Epický hinduismus – Mahábhárata a Rámájana, a jejich význam pro pozdější vývoj.
 • 9. Období přelomu letopočtu – příchod nových etnických skupin (Šakové, Parthové, Kušáni) a vznik nových státních celků (Sátaváhanové, Kalinga, Západní kšatrapové)
 • 10. Sanskrt – jeho význam pro indickou kulturu a civilizaci; klasická literatura indického starověku
 • 11. Politický, kulturní a společenský vývoj za dynastie Guptovců – období „zlatého věku“ indické civilizace.
 • 12. Náboženský obrat k teismu – vítězství bhakti, puránový hinduismus a svět jeho mytologie.
Literatura
  povinná literatura
 • ZBAVITEL, Dušan. Starověká Indie. 1. vyd. Praha: Panorama, 1985. 292 s. info
 • STRNAD, Jaroslav. Dějiny Indie. Vyd. 1., dopl. [i.e. 2. vyd. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2008. 1187 s. ISBN 9788071066309. info
 • ZBAVITEL, Dušan a Jaroslav VACEK. Průvodce dějinami staroindické literatury. Vydání první. Třebíč: Arca JiMfa, 1996. 537 stran. ISBN 8085766345. info
  doporučená literatura
 • BASHAM, A.L., The Wonder that was India. Lightning Source Incorporated, New York 1959.
 • THAPAR, R., The Penguin History of Early India. Penguin Books, New Delhi 2001.
 • FILIPSKÝ, Jan a Jaroslav VACEK. Ašóka. Praha: Svoboda, 1970. info
 • KNIPE, David M. Hinduismus : experimenty s posvátnem. Vyd. 1. Praha: Prostor, 1997. 228 s. ISBN 8085190575. info
 • ZBAVITEL, Dušan. Bohové s lotosovýma očima : hinduistické mýty v indické kultuře tří tisíciletí. Praha: Vyšehrad, 1986. info
 • HALBFASS, W., India and Europe, An Essay in Philosophical Understanding. State University of New York Press, Albany 1988, kap. 1.
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
písemný test
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/DSMA04