DSMgrA07 Ancient Law I

Faculty of Arts
Autumn 2015
Extent and Intensity
2/2. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
JUDr. Miroslav Frýdek, Ph.D. et Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc.
Department of Classical Studies - Faculty of Arts
Contact Person: Jitka Erlebachová
Supplier department: Department of Classical Studies - Faculty of Arts
Timetable
each odd Monday 15:50–19:05 A21
Prerequisites (in Czech)
DSBcA021 Bachelor's State Exam
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Schopnost orientovat se a interpretovat nejstarší právní památky starověku. Studenti se seznámí s vývojem a sbírkami sumerských a akadských právních sbírek a právního života Mezopotámie.
Syllabus (in Czech)
  • 1. blok – pojem starověké právo, starověké civilizace, otázka periodizace státu a práva, metodologie výkladu právních a narativních pramenů. 2. blok – prehistorie Mezopotámie, podnebí, hospodářství a obyvatelstvo Mezopotámie. Počátky civilizace mezi Eufratem a Tigridem. Mýty staré Mezopotámie. Umění a právo. 3. blok – mezopotamské státy a jejich práva. Společenská organizace. Právní prameny. Zákonodárci. 4. blok – četba a výklad mezopotamských právních památek I. – soukromé právo 5. blok – četba a výklad mezopotamských právních památek II. – veřejné právo
Literature
  • Mýty staré Mezopotámie. Sumerská, akkadská a chetitská literatura na klínopisných tabulkách. 1977. Praha, Odeon
  • Klíma - Cvetler. Stát a právo předřímských společností. 1971. Brno
  • Klíma, Josef: Společnost a kultura starověké Mezopotámie.1962, nakladatel Nakladatelství Československé akademie
  • Klíma, Josef: Kniha Nejstarší zákony lidstva. 1979. Praha
  • Klíma, Josef: Lidé Mezopotámie. Orbis. 1976.
Teaching methods (in Czech)
Přednášky, četba a interpretace textů, domácí příprava.
Assessment methods (in Czech)
zápočtový test
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further Comments
The course is taught annually.
Teacher's information
https://is.muni.cz/auth/el/1421/podzim2014/DSMgrA07/index.qwarp
The course is also listed under the following terms Autumn 2014, Autumn 2016.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2015, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2015/DSMgrA07