DSMgrA08 Ancient Law II

Faculty of Arts
Spring 2015
Extent and Intensity
1/1. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
JUDr. Miroslav Frýdek, Ph.D. et Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc.
Department of Classical Studies - Faculty of Arts
Contact Person: Jitka Erlebachová
Supplier department: Department of Classical Studies - Faculty of Arts
Timetable
each even Wednesday 15:50–19:05 U26
Prerequisites (in Czech)
DSBcA021 Bachelor's State Exam
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Schopnost orientovat se a interpretovat egyptské, řecké a římské právní památky. Studenti se seznámí s vývojem a sbírkami egyptských, řeckých a římských právních sbírek a právního života mediteránní oblasti.
Syllabus (in Czech)
  • 1. blok - Četba a výklad egyptských právních památek 2. blok - Velcí řečtí zákonodárci 3. blok - Státní zřízení řeckých poleis 4. blok - Řecké soukromé a veřejné právo 5. blok - Státní zřízení Říma 6. blok - Římské soukromé a veřejné právo
Literature
  • Klíma - Cvetler. Stát a právo předřímských společností. 1971. Brno
  • HATTENHAUER, Hans. Evropské dějiny práva. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 1998. xii, 708. ISBN 8071790567. info
  • BARTOŠEK, Milan. Dějiny římského práva : (ve třech fázích jeho vývoje). Edited by Viktor Knapp - Jan Burian. 2. přeprac. vyd. Praha: Academia, 1995. 280 s. ISBN 8020005455. info
Teaching methods (in Czech)
Přednášky, četba a interpretace textů, domácí příprava.
Assessment methods (in Czech)
ústní zkouška v rozsahu látky Starověké právo I. a II.
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught annually.
Teacher's information
https://is.muni.cz/auth/el/1421/jaro2015/DSMgrA08/index.qwarp
The course is also listed under the following terms Spring 2016, Spring 2017.
  • Enrolment Statistics (Spring 2015, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2015/DSMgrA08