DSMgrA11 Vybrané kapitoly z antické filozofie I.

Filozofická fakulta
podzim 2018
Rozsah
1/1. 3 kr. (plus 1 za zk). Doporučované ukončení: z. Jiná možná ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 12:00–13:40 A24
Předpoklady
Nejsou vyžadovány žádné zvláštní prerekvitizy.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 14/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem přednášky je prohloubit znalost filozofické literatury prostřednictvím důkladné interpretace jednotlivých textů a seznámit studenty s těmi otázkami řecké a římské filozofie, které zůstávají stranou pozornosti ve všeobecných kurzech dějin antické filozofie, a přitom jsou neméně důležité z mnoha hledisek.
Student by měl být po skončení kurzu schopen samostatně interpretovat vybrané filozofické texty, měl by být schopen rozlišit jednotlivé filozofické žánry a vnímat jejich specifika.
Současně by měl již samostatně zasazovat jednotlivé texty do dobových souvislostí, chápat jejich přesahy i podmíněnost.
Osnova
 • Osnova předmětu je upravována podle aktuálního výběru textů, daného mimo jiné i volbou samotných studentů v úvodu semestru; uvedené okruhy, na něž jsou určeny vždy tři hodiny, jsou orientační. 1. Homérovy a Hésiodovy mytologické eposy versus filozofické eposy presokratiků 2. Temná místa presokratovského myšlení 3. Sókratova osobnost pohledem Platóna, Xenofonta a Aristofana 4. Platónův dialog – filozofické „drama“ idejí. Psaný text - hrob filozofie?
Literatura
 • The ancient commentators of Plato and Aristotle. Edited by Miira Tuominen. Stocksfield: Acumen, 2009. xii, 324 p. ISBN 9781844654291. info
 • Oxford studies in ancient philosophy. Edited by D. N. Sedley. New York: Oxford University Press, 2008. 423 p., [2. ISBN 9780199544899. info
 • Oxford studies in ancient philosophy. Edited by D. N. Sedley. New York: Oxford University Press, 2007. viii, 394. ISBN 9780199227389. info
 • REALE, Giovanni. Platón : pokus o novou interpretaci velkých Platónových dialogů ve světle nepsaných nauk. Translated by Martin Cajthaml. Vyd. 1. Praha: Oikoymenh, 2005. 699 s. ISBN 8086005232. info
 • KIRK, G. S., J. E. RAVEN a Malcolm SCHOFIELD. Předsókratovští filosofové : kritické dějiny s vybranými texty. Edited by Tomáš Vítek, Translated by Filip Karfík - Petr Kolev. Vyd. 1. Praha: Oikoymenh, 2004. 663 s. ISBN 8072981102. info
 • LONG, A. A. Hellénistická filosofie : stoikové, epikurejci, skeptikové. Translated by Petr Kolev. Vyd. 1. Praha: Oikoymenh, 2003. 341 s. ISBN 8072980777. info
 • Filosofie pozdní antiky : od staré Akademie po Jana Eriugenu : The Cambridge history of later Greek and early medieval philosophy (Orig.). Edited by Arthur Hilary Armstrong. Vyd. 1. Praha: Oikoymenh, 2002. 675 s. ISBN 80-7298-53-. info
 • GRAESER, Andreas. Řecká filosofie klasického období : sofisté, Sókratés a sokratikové, Platón a Aristotelés : Die Philosophie der Antike. 2, Sophistik und Sokratik; Plato bis Aristoteles (Orig.). Vyd. 1. Praha: Oikoymenh, 2000. 445 s. ISBN 80-7298-019-X. info
Výukové metody
Semináře ve formě řízené diskuze o daném tématu.
Metody hodnocení
Ústní zkouška obsahující cílenou argumentaci na dané téma.
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2015, podzim 2016.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2018/DSMgrA11

Nahoru | Aktuální datum a čas: 15. 11. 2018 01:02, 46. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému