DSMgrA16 Textová kritika pro historiky

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Markéta Melounová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Marek Meško, M.A., Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Naučí studenty pracovat s prameny, které:
- nemají vulgatu
- jsou mechanicky poškozené
- působí větší jazykové problémy (např. kvůli opisovačským chybám, existenci lakun apod.)
Student bude s to lépe porozumět kritickému aparátu v edicích pramenů a získá návod, jak postupovat při dešifrování méně srozumitelných míst v textech latinsky psaných zdrojů.
Osnova
 • 1) Základní textově kritická terminologie, značky a zkratky
 • 2) Praktická práce s kritickým aparátem edic antických pramenů
 • 3) Ukázky textově kritické práce na textu Ammiana Marcellina
 • 4) Ukázky textově kritické práce na textu pramene Excerpta Valesiana a na některých nápisech
 • 5) Ukázky této práce na epistolografických a právních textech
 • 6) Ukázky na textech byzantských a hispánských kronik
 • 7) Ukázky na vybraných textech období mezi antikou a středověkem
 • 8) Práce s předmluvami edic latinských pramenů
 • 9) Zadání odstavců (v latině), které studenti textově kriticky okomentují, případně i upraví
Literatura
  doporučená literatura
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Attila : Hunové, Řím a Evropa. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2012. 340 s. Historica. ISBN 978-80-7429-169-2. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Jubilaeum professoris historiae antiquae. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. N, Řada klasická, Brno: Masarykova univerzita, 1999, roč. 1998-1999, N 3-4, s. 5-9. ISSN 1211-6335. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Audofleda, Theoderich der Grosse und Chlodwig. SPFFBU N 1, Brno: MU Brno, 1996, roč. 1996, N1, s. 87-103. ISSN 1211-6335. info
 • ČEŠKA, Josef. Textová kritika ve filologické praxi. Brno: Univerzita J.E. Purkyně, 1973. info
Výukové metody
Teoretický výklad a praktická práce s texty antických pramenů.
Metody hodnocení
Kolokvium nebo písemný test, při němž bude prověřena znalost teorie a úspěšná práce se zadaným odstavcem textu.
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Výuka probíhá každý druhý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2016, jaro 2018.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 15. 11. 2018 01:02, 46. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému