DSMgrB06 Státy se sakrálním královstvím - od Číny po Peru

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět vychází z metody srovnávání týchž vývojových stupňů sociální evoluce u různých civilizací, patřících do pojmu starověké civilizace, ale i dalších. Zabývá se fenoménem sakrálních králů (případně náčelníků) a sakrálního království jako instituce, s ním spojenými typy států a společností a také etikou, s uvedenou formou vlády související. Jeho cílem je poukázat na myšlenkové konstanty ve vývoji lidstva bez ohledu na etnicitu, antropologické charakteristiky či geografickou polohu příslušných civilizací a též prohloubit metodologické myšlení studentů.
Osnova
 • 1) Metodologie zkoumání sakrálních vlád (výčet jejich charakteristik)
 • 2) Sakrální království Mezopotámie po říši novoasyrskou a novobabylónskou (včetně)
 • 3) Egypt jako starověký stát s typickou sakrální vládou
 • 4) Sakrální moc v Indii a Číně
 • 5) Vláda ve staroperské, parthské a sasánovské říši
 • 6) Sakrální vláda v Řecku mykénského a temného období; rezidua tohoto typu vlády v antické epoše Řecka
 • 7) Sakrální moc u Římanů doby královské a její rezidua v republikánském období
 • 8) Sakralita císařů za principátu a dominátu. Sakrální moc u Germánů, Keltů, Thráků a Slovanů
 • 9) Sakrální náčelnictví u Skythů, Sarmatů, Hunů a dalších nomádů
 • 10) Sakrální králové a náčelníci předkolumbovské Ameriky; sakrální vláda v Polynésii
 • 11) Důsledky sakrální vlády pro právo a etiku společnosti
 • 12) Sakrální vláda v christianizovaných státech
Literatura
  doporučená literatura
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Attila : Hunové, Řím a Evropa. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2012. 340 s. Historica. ISBN 978-80-7429-169-2. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Stěhování národů. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2003. 413 s. ISBN 8070215062. info
Výukové metody
Četba pramenů, komparace - nikoliv časových, ale vývojových horizontů.
Metody hodnocení
Seminární práce
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 15. 11. 2018 01:21, 46. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému