DSMgrB09 Římské provincie a jejich kultura I

Filozofická fakulta
podzim 2017
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Tereza Antošovská (přednášející)
Mgr. Frederik Galambosi (přednášející)
Mgr. Bc. Jana Malaníková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Markéta Melounová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 12:30–14:05 A21
Předpoklady
Znalost římských dějin v rozsahu bakalářského studia Dějin starověku
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem první části předmětu Římské provincie je seznámit studenty s obecným vývojem systému římské správy území mimo Itálii a vývojem hranic od republiky po konec antiky.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student schopen podrobně popsat vývoj římské správy území mimo Itálii v celé šíři římských dějin od vzniku prvních provincií po zánik císařské hodnosti na západě říše.
Osnova
 • Úvod, práce s mapou.
 • Správa provincií za republiky: základní pojmy, vznik prvních provincií a další zisky; vývoj systému správy po bitvu u Actia
 • Exkurze - Gerulata, SNM
 • Systém správy provincií za principátu; územní vývoj říše; vývoj vztahu provincie - Itálie, postoj císařů k provinciím
 • Problematika hranic římské říše
 • Systém správy říše za dominátu
Literatura
  doporučená literatura
 • BECHERT, Tilmann. Die Provinzen des Römischen Reiches. Einführungund Überblick. MainzamRhein, 1999
 • KOMORÓCZY, Balázs, Dana CEJNKOVÁ a Jaroslav TEJRAL. Římané a Germáni. Nepřátelé - rivalové - sousedé. Brno: SVAN, spol. s. r. o., 2003. 28 s. ISBN 80-85956-19-5.
 • JONES, A. H. M. The Cities of the Eastern Roman Provinces. Wipf&Stock Publishers, 2004
 • SAKAŘ, Vladimír a Jan BOUZEK. Římské provincie a limes Romanus ve střední a západní Evropě. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1990, 149 s. ISBN 80-706-6161-5.
 • RAJA, Rubina. Urban development and regional identity in the eastern Roman provinces, 50 BC-AD 250: Aphrodisias, Ephesos, Athens, Gerasa. xvii, 273 pages. ISBN 978-876-3526-067.
 • CIUGUDEAN .., Ed. by Horia.. Army and urban development in the Danubian provinces of the Roman Empire: proceedings of the international symposium Alba Iulia, 8th - 10th October 1999. Alba Iulia: Muzeul Naţional al Unirii, 2000. ISBN 97-381-4109-5.
 • LAURENCE, Ray. Roman archaeology for historians. Abingdon, Oxon: Routledge. ISBN 11-362-9531-3.
 • WESCH-KLEIN, Gabriele. Die Provinzen des Imperium Romanum : Geschichte, Herrschaft, Verwaltung. Darmstadt: WBG Wissen verbindet, 2016. 162 stran. ISBN 9783534264384. info
 • KEMKES, Martin, Jörg SCHEUERBRANDT a Nina WILLBURGER. Am Rande des Imperiums : der Limes, Grenze Roms zu den Barbaren. Stuttgart: Jan Thorbecke Verlag, 2002. 288 s. ISBN 3882943319. info
 • Die römischen Provinzen : eine Einführung in ihre Archäologie. Edited by Michael Altjohann - Thomas Fischer. Stuttgart: Theiss, 2001. 396 s. ISBN 380621591X. info
 • BECHERT, Tilmann. Die Provinzen des Römischen Reiches. Einführung und¨Überblick. Mainz am Rhein, 1999. info
 • MOMMSEN, Theodor. Römische Geschichte. Fünfter Band, Die Provinzen von Caesar bis Diocletian. 10. Aufl. Berlin: Weidmannsche Buchhandlung, 1927. viii, 659. info
Výukové metody
Přednášky
Metody hodnocení
Splnění docházky
Písemný test
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2015.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2017/DSMgrB09