DSMgrZk Státní závěrečná zkouška magisterská z dějin starověku

Filozofická fakulta
podzim 2017
Rozsah
0/0. 0 kr. Ukončení: SZk.
Vyučující
doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Markéta Melounová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Marek Meško, M.A., Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Předpoklady
Ke státní závěrečné zkoušce přistupuje student, který absolvoval bakalářské studium a složil bakalářskou zkoušku, získal předepsané kredity ze svého oboru, splnil podmínky společného základu studia na Filozofické fakultě a odevzdal diplomovou, resp. oborovou práci.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem zkoušky je prověřit znalosti a dovednosti studentů získané během magisterského studia (viz osnova).
Osnova
 • 1) Analogie a diference mezi starověkými státy staroorientálního typu a antickými státními útvary
 • 2) Hlavní přínos mezopotámských civilizací, starověkého Egypta, Indie a Číny světovému kulturnímu dědictví
 • 3) Hlavní přínos kultur starověkého Středomoří pro další rozvoj civilizace
 • 4) Význam a charakter přechodných období v rámci starověkého vývoje a charakteristika přechodného období mezi antikou a středověkem
 • 5) Význam sakrálního království v dějinách starověku
 • 6) Metodologie zkoumání antických dějin
 • 7) Vývojově vzniklé odlišnosti mezi Evropou a Předním Východem
 • 8) Význam náboženství ve starověku
 • 9) Etika starověkých civilizací (shrnující charakteristika)
 • 10) Běžný denní život v antickém Řecku
 • 11) Běžný denní život antickém Římě
 • 12) Život a kultura římských provincií
 • 13) Barbarské státy mezi antikou a středověkem
 • 14) Prameny k dějinám starověku (podle jazykové přípravy a specializace studenta)
 • 15) Kontakty starověkých civilizací s okolním světem (podle specializace studenta)
 • 16) Antická epigrafika, numismatika a papyrologie (jejich význam pro poznání daného období)
 • 17) Otrokářství a lidská práva ve starověku
 • 18) Antika, renesance a humanismus, antika a česká kultura
Literatura
  doporučená literatura
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Bič boží-sakrální král. In Bořivoj, Marek. Visuque et auditu iuxta venerabilis adrogantiam effugerat. Vyd. 1. Praha: Jednota klasických filologů, 2013. s. 195-204, 10 s. ISBN 978-80-904945-2-7. info
 • The Oxford handbook of the state in the ancient Near East and Mediterranean. Edited by Peter F. Bang - Walter Scheidel. New York: Oxford University Press, 2013. xii, 555. ISBN 9780195188318. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Stěhování národů. III. Praha: Vyšehrad, 2007. 416 s. Historica. ISBN 978-80-7021-705-4. info
 • VARCL, Ladislav. Antika a česká kultura. Vyd. 1. Praha: Academia, 1978. 575 s., [6. info
 • The Cambridge Ancient History I-XII. Cambridge: Cambridge University Press, 1924. info
Výukové metody
Písemná a ústní zkouška. Zkouška před komisí.
Metody hodnocení
Hodnocení zkušební komisí.
Informace učitele
Termíny závěrečných zkoušek jsou vypisovány na úřední desce Ústavu klasických studií a v systému IS v patřičném předstihu pravidelně třikrát za rok, v červnu, září a lednu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021.