DU0105 Písemná postupová zkouška

Filozofická fakulta
jaro 2018
Rozsah
esej k postupové zkoušce. 4 kr. Ukončení: PZk.
Vyučující
Mgr. Jan Galeta, Ph.D. (přednášející), Mgr. Veronika Tvrzníková (zástupce)
Garance
prof. Ivan Foletti, MA, Docteur ès Lettres
Seminář dějin umění - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: prof. Ivan Foletti, MA, Docteur ès Lettres
Dodavatelské pracoviště: Seminář dějin umění - Filozofická fakulta
Předpoklady
DU0102 Uvedení do studia DU II. && DU0101 Uvedení do studia DU I.
DU0101; DU0102
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je vypracování písemné postupové práce (v rozsahu cca 20 000 znaků) sestávající z kritické analýzy literatury, uměleckohistorického popisu a interpretace vybraného uměleckého díla nebo architektury.
Osnova
  • Kritická analýza literatury, uměleckohistorický popis a interpretace vybraného díla nebo architektury ze sbírek zahraniční galerie (např. Kunsthistorisches Museum ve Vídni), které student zná z autopsie, nikoliv z reprodukce. Výsledná práce má charakter poučené kompilace napsané na základě studia díla z autopsie a díky údajům odborné literatury.
Literatura
  • ŠANDEROVÁ, Jadwiga a Alena MILTOVÁ. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách : několik zásad pro začátečníky. Vydání první. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. 209 stran. ISBN 9788086429403. info
Výukové metody
Domácí samostatná činnost, konzultace
Metody hodnocení
Během výukového období je doporučeno konzultovat průběžnou práci na textu. Ve zkouškovém období budou vypsány termíny odevzdání v ISu. Práci je nutno odevzdat v tištěné i elektronické verzi.
Informace učitele
Kritéria hodnocení písemné postupové práce: 1. Obsahový záměr, naplnění zadání a zvládnutí heuristiky 2. Požadavky na jazykovou správnost (pravopisné a jiné jazykové chyby) 3. Požadavky na formální úpravu, požadovaný rozsah, dodržování citačních norem, odkazy a bibliografii
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Podmínkou ukončení je napsání písemné práce
Předmět je vyučován každoročně.
PZk je nutno složit na závěr prvního, propedeutického roku.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.