DU0107 Epochy dějin umění II

Filozofická fakulta
podzim 2018
Rozsah
2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ivan Foletti, MA, Docteur es Lettres (přednášející)
Garance
doc. Ivan Foletti, MA, Docteur es Lettres
Seminář dějin umění - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Seminář dějin umění - Filozofická fakulta
Rozvrh
každý sudý čtvrtek 16:00–19:40 K31
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Přednáška je koncipována jako komplexní úvod do středověké umělecké kultury. Vycházejíc z tradiční periodizace, bude zaměřena na evropské výtvarné umění od III. do XV. století našeho letopočtu. Kurz bude zakotven v chronologického přístupu, ale témata, kolem kterých se bude vyvíjet, jsou širšího rázu, od tradičních ikonografických a stylistických studijí, přes otázky sociálních dějin umění, až po analýzy antropologického a sociologického charakteru. Důraz bude kladem mimo jiné na mnohostrannost uměleckých středověkých děl ve snaze rozbít klišé o nadřazenosti sochařství a malířství. (Zvláštní pozornost bude věnována například nejcennější středověké technice, zlatnictví, ale také řezbě ze slonovinové kosti, či dřevořezbě). Zaměříme se také na vzájemnou interakci různých technik v rámci vekých středověkých projektů. Cílem této přednášky je seznámit studenty s prvním vhledem do středověké tvorby a položit zásadní otázky týkající se metodologie oboru. Vézt je k pochopnení komplexnosti středověkého vizálního světa.
Osnova
 • -Úvod: metodoligické otázky a umění katakomb, III. století -Raně křesťanské umění po roce 312: pohanská tradice a křesťanský svět (Řím, Ravenna, Neapol, Jeruzalém, Cařihrad,…). -Od portrétu k ikoně: figurální tvorba od VI do VIII století. -Klasické, antiklasické a “věčný helenismus”: figurální tvorba od VI do VIII století. -Ohlédnutí na východ: Byzanc ale také Islám. -Doba Karlovců: intelekutální tvorba? (IX.-X. století) -Otonské umění, západ a východ. (X.-XI. století) -“Znovuzrození” monumentálního sochařství, 1050-1150. -Malířství vrcholného středověku (1050-1200). -Francie, Německo a “gotika”: historie a mýtus (1144-1270). -Nicola a Giovanni Pisano: dvě generace a dva světy. -Giotto a jeho škola. -Za vlády Otce vlasti: umění XIV. století v Čechách. -Gentile da Fabriano, “mezinárodní gotika” a konce středověků….
Literatura
  povinná literatura
 • BELTING, Hans. Das Bild und sein Publikum im Mittelalter :Form und Funktion früher Bildtafeln der Passion. Berlin: Gebr. Mann Verlag, 1981. 316 s. ISBN 3786113076.
 • BELTING, Hans. Bild und Kult :eine Geschichte des Bildes vor dem Zeitalter der Kunst. 2., unveränderte Aufl. München: C.H.Beck, 1991. 700 s. ISBN 3-406-34367-8.
 • ROYT, Jan. Středověké malířství v Čechách. Praha: Karolinum, 2002. 163 s. ISBN 80-246-0265-2.
  doporučená literatura
 • ean-Pierre Caillet [et al.], L'art du Moyen-Age : Occident, Byzance, Islam, Paris 1995.
 • Richard Krautheimer, “Introduction to an ‘Iconography of medieval architecture’, Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, 5 (1942), pp. 1-33
Výukové metody
Interaktivní přednáška, teoretická příprava, výstup: ustní test obecných zalostí středověké tvorby.
Metody hodnocení
Ustní test obecných znalostí středověké tvorby.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je povinný spolu s dalšími souvisejícími a navazujícími kurzy propedeutického roku: DU0106 Epochy dějin umění I DU0108 Epochy dějin umění III DU0109 Epochy dějin umění IV.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2018/DU0107

Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 8. 2018 17:53, 33. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému